$left
$middle

Engagera dig för en ren stad

Vi arbetar aktivt för att engagera fler Malmöbor i kampen mot skräp. För ju fler vi blir som fimpar på rätt ställe, slänger vårt skräp i papperskorgen och håller det rent i vår omgivning – desto mindre skattepengar behöver vi lägga på renhållning.

Engagera dig i renhållningsarbetet

Malmö stad har sett ett ökat intresse från allmänheten, företag och föreningar att engagera sig i skräpplockning. Om du vill engagera dig och göra din stad alldeles extra ren finns det flera sätt att bidra.

Planerar du ett skräpplockarevenemang?

Malmö stad stöttar gärna företag och föreningar som planerar ett skräpplockarevenemang. Vi kan hjälpa till med att föreslå områden med större behov av skräpplockning, bistå med att låna en mobil städhubb med skräpplockningsutrustning eller stötta med upphämtning av soppåsar. Hör gärna av dig till oss!

Olika samarbeten för ett renare Malmö

Renhållningskampanjer – ett sätt att nå ut

Förutom att renhålla staden arbetar Malmö stad sedan flera år tillbaka med påverkanskampanjer för att förebygga nedskräpning. Ungefär 1 procent av Malmö stads årliga renhållningsbudget går till renhållningskampanjen.

Genom åren har vi provat att belysa problematiken på olika sätt, bland annat genom att lyfta renhållningspersonalens arbete, fokusera på fimpproblematiken, belysa mängden av papperskorgar i staden, framhävt att 9/10 Malmöbor faktiskt slänger sitt skräp i papperskorgen, och lyft hur snuskig och oattraktiv du uppfattas om du skräpar ner.

En av de senaste kampanjerna heter kampanjen Snacka snusk och riktar sig till den målgrupp som skräpar ner mest, unga vuxna mellan 16-29 år.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv