$left
$middle

Stadsbelysning

Det går inget automatiskt larm när en lampa är trasig. Därför vill vi gärna att du anmäler till oss om du ser en trasig lampa som ingår i stadens gatubelysning, parkbelysning eller effektbelysning.

Vad händer efter felanmälan är gjord?

När du anmäler en trasig lampa tar fastighets- och gatukontorets kundservice emot och registrerar ärendet. Kundservice gör sedan en bedömning av felet. Tiden för när första åtgärden görs skiljer sig åt beroende på var den trasiga belysningen är samt prioriteringsgraden. Den totala lagningstiden för belysningen kan variera från fall till fall och det är inget vi kan ge besked om på förhand.

Prioritet 1 – första åtgärd sker inom en timme

Bedömer kundservice att felet med den trasiga belysningen har prioritet 1 skickar de en person som är på plats inom en timme. För att den trasiga belysningen ska klassas som prioritet 1 ska den

  • innebära fara för liv eller egendom
  • vara helt släckt i en vägkorsning eller vid ett övergångsställe
  • vara helt släckt i en gång- och/eller cykeltunnel
  • vara helt släckt på cykelbanan.

Prioritet 2 – första åtgärd sker inom tre dagar

För att den trasiga belysningen ska klassas som prioritet 2 ska den

  • vara delvis släckt i vägkorsning och/eller vid övergångsställe – till exempel om enstaka ljuspunkter saknas
  • orsakats av omfattande vandalisering, men ändå inte utgöra allmän fara.

Prioritet 3 – första åtgärd sker inom 30 dagar

För att den trasiga belysningen ska klassas som prioritet 3 ska den utgöras av enstaka, trasiga lampor i staden.

sv