$left
$middle

Stadsbelysning

Om du ser en trasig lampa i stadens gatubelysning eller parkbelysning vill vi gärna att du felanmäler det till Malmö stad. Det går inte ut något automatiskt larm när en lampa är trasig.

Felanmäl en trasig lampa

Ser du en trasig lampa i stadsmiljön vill vi gärna att du felanmäler det till Malmö stad. Då vet vi om att den är trasig och kan åtgärda felet.

Vad händer efter en felanmälan är gjord?

Tiden för reparation av trasig belysning varierar beroende på plats och prioriteringsgrad. Vi kan inte förutse exakt hur lång tid det tar att laga belysningen i varje enskilt fall.

Prioritet 1 – första åtgärd sker inom en timme

Bedömer Malmö stad att felet med den trasiga belysningen har prioritet 1 skickar de en person som är på plats inom en timme.

För att den trasiga belysningen ska klassas som prioritet 1 ska den:

  • innebära fara för liv eller egendom
  • vara helt släckt i en vägkorsning eller vid ett övergångsställe
  • vara helt släckt i en gång- och/eller cykeltunnel
  • vara helt släckt på cykelbanan.

Prioritet 2 – första åtgärd sker inom tre dagar

För att den trasiga belysningen ska klassas som prioritet 2 ska den:

  • vara delvis släckt i vägkorsning och/eller vid övergångsställe – till exempel om enstaka ljuspunkter saknas
  • orsakats av omfattande vandalisering, men ändå inte utgöra allmän fara.

Prioritet 3 – första åtgärd sker inom 30 dagar

För att den trasiga belysningen ska klassas som prioritet 3 ska den utgöras av enstaka, trasiga lampor i staden.

Drift och underhåll av stadsbelysningen

I Malmö har cirka 95% av alla ljuskällor blivit utbytta till moderna och energisnåla lampor. Varje år byts cirka 13 000 ljuskällor ut, vilket betyder att alla ljuskällor byts ut vart fjärde år. Dessutom åtgärdas ungefär 100 kabelfel och cirka 170 påkörda stolpar varje år.

Stadens gatubelysning använder ett automatiskt tändningssystem. Ibland kan det uppstå fel på ljusstyrningen, och då går det att styra tändningssystemet manuellt.

Tänd belysning på dagtid

Om gatubelysningen är tänd under dagtid kan det bero på problem med ljusstyrningen eller att en entreprenör utför underhållsarbete på anläggningen.

Hur Malmö stad arbetar med ljussättning av staden

Malmö har satsat stora resurser på att bli en av Europas främsta ljusstäder, dels genom att anlägga ett flertal platser med effektbelysning men också genom att välja bra armaturer och belysningsstolpar utmed de viktigaste stråken genom staden.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv