$left
$middle

Råttor i stadsmiljön

Om du har sett många råttor under en längre tid på en allmän plats som en park eller en gata vill vi gärna att du anmäler in detta till Malmö stad.

Anmäl skadedjur på allmän plats

Ser du återkommande råttor eller andra skadedjur på stadens gator, torg eller i parker vill vi gärna att du berättar det för Malmö stad.

Råttor i din fastighet eller bostad

Om du har problem med råttor i din fastighet eller bostad bör du i första hand kontakta din fastighetsägare. De har vanligtvis avtal med saneringsbolag som kan ge dig snabb hjälp.

Varför finns det mycket råttor i Malmö?

Det finns mycket råttor i Malmö på grund av byggaktiviteter i staden. Grävning och ändringar i avloppssystemet gör att råttorna känner sig oroliga och rör sig mer ovan mark. Dessutom finns det mer mat tillgänglig för dem, vilket också leder till en ökning av råttbeståndet.

Kontakta oss

sv