$left
$middle

Råttor i stadsmiljön

Om du sett många råttor under en längre period på en viss allmän plats, till exempel i en park eller på en gata, vill vi gärna att du anmäler in detta till Malmö stad.

Om du har problem med skadedjur ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare. Ofta har fastighetsägaren ett avtal med saneringsbolag som du kan vända dig till direkt för snabbare hjälp.

Varför finns det mycket råttor i Malmö?

Orsaken till att det förekommer mycket råttor i Malmö beror till viss del på att det byggs mycket just nu i staden med grävning i mark och ändringar i avloppssystem. Det gör att råttorna blir oroliga, rör sig och syns mer ovan mark. En viss ökning av råttor märks också genom att de har gott om tillgång till mat.

sv