$left
$middle

Ansvar för renhållningsarbetet

Renhållningsarbetet är uppdelat på flera olika förvaltningar och fastighetsägare som tillsammans arbetar för en renare stad.

Malmö stads ansvar

Fastighets- och gatukontoret ansvarar för renhållning på allmän plats och i byggnader som förvaltningen äger och förvaltar.

Stadsfastigheter och fritidsförvaltningen ansvarar för renhållningen på fastigheter som ägs av Malmö stad samt i byggnader och ytor som respektive förvaltning äger och förvaltar.

Kommunteknik utför renhållningstjänster på allmän plats.

Fastighetsägares ansvar

Alla fastighetsägare har ansvar för skötsel och renhållning av trottoarer och platser kring sin fastighet.

Ansvar för återvinningsstationerna

Svenska Förpackningsinsamlingen (FTI) ansvarar för att återvinningsstationerna i Malmö är rena och att närliggande platser är städade.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv