$left
$middle

Renhållning

Malmö stad är ansvarig för renhållning och annan skötsel av den gemensamma marken i Malmö. Vi ser till att det är rent och snyggt på gator, torg och parker. Vi underhåller bänkar, lekplatser och räcken, planterar blommor och tar bort tång, ogräs och löv.

Ansvar för renhållning

Malmö stad är ansvarig för renhållning och annan skötsel av den gemensamma marken i Malmö. Vi anlitar vår egen organisation tillsammans med privata entreprenörer för att utföra renhållning på nästan alla ytor.

Gångbanor utanför fastigheterna ansvarar fastighetsägarna för.

Lövblåsning

Vi använder endast lövblås på vardagar mellan klockan 07.00–16.00, för att försöka undvika störningar för de boende.

När blåser vi bort löven?

Fuktiga löv kan bli väldigt hala och de samlas lätt i drivor eftersom det blåser en del i vår stad. Detta kan göra gång- och cykelbanor svåra att komma fram på. Löven riskerar också att sätta igen dagvattenbrunnar så att regnvattnet blir stående. Därför försöker vi hålla undan löven på dessa platser genom sopa bort dem med maskin eller där det är möjligt genom manuella insatser.

Var låter vi löven ligga kvar?

I parkmiljö strävar vi efter att låta löven ligga kvar. Antingen sprider vi ut dem på gräsmattan och finfördelar dem med hjälp av gräsklipparen. Detta ger bra näring åt gräset. Ibland sopar vi in löven i rabatterna för att skydda växterna mot vinterkylan.

Ogräs

Om ogräs med kraftigt rotsystem växer sig större blir det problem. Stenbeläggningar och asfalt sprängs sönder och kan innebära en olycksrisk för gående. Det blir också ekonomiska kostnader och ogräset tar plats från de växter som vi vill ska vara stora och vackra.

Inga gifter

Malmö stad använder inga kemiska preparat när vi tar bort ogräs förutom när vi ska ha bort växten jättebjörnloka. Bekämpningen utförs då av certifierade entreprenörer.