$left
$middle

Renhållning

Varje år städar Malmö stad upp tonvis med skräp från våra gator, parker och torg till en kostnad av ungefär 80 miljoner kronor.

Renhållningsarbetet innebär allt från tömning av stadens papperskorgar, maskinsopning, vandalisering, akut renhållning och skräpplockning, till borttagning av tång från stränder och att bekämpa skadedjur. Vandalisering kan vara större föremål som dumpats t.ex. däck, kylskåp, trädgårdsavfall etc.

Akut renhållning kan vara glaskross på cykelbanor eller föremål som ligger på körbanan. Arbetet sker över hela Malmö, året runt.

Hur vi renhåller och prioriterar

Skräpet tas upp både för hand, med plockpinnar och maskinellt. Mest resurser lägger vi på de platser där flest människor rör sig. Anledningen till det är dels för att det är där det samlas mest skräp, dels för att det är på dessa platser som flest människor har störst glädje av en ren miljö.

På sommarhalvåret är fler utomhus och därför utökar vi renhållningsarbetet under sommaren.

En ren stad är allas ansvar

Renhållning är ett delat ansvar. Malmö stad ansvarar för renhållning på allmän platsmark, platser i staden dit alla har tillträde, så som parker, torg, gator, stränder och naturmark.

Många av de nya papperskorgarna har askfat, för att rökare enkelt ska kunna fimpa på rätt ställe. Vi har även placerat källsorteringskärl på flera platser, där kan du som Malmöbo bidra till att skapa en mer cirkulär framtida stad.

Skräp är inte platsbundet utan färdas med vind och vatten, därför är det viktigt att ta hand om skräpet, eller ännu hellre, slänga det på rätt plats med en gång.

För ju mer vi skräpar ner desto mer skattepengar måste staden lägga ner på renhållning, och det är pengar som vi hade kunnat lägga på annat.

sv