$left
$middle

Trafiksignaler

Malmö har idag 120 korsningar med trafiksignaler. Vi vill gärna att du berättar för oss om du ser ett trafikljus som är ur funktion.

Malmö har bara trafikljus med LED-belysning. Det syns bättre, drar mindre el och är driftsäkrare. Alla trafikljus drar sammanlagt 450 000 kWh/år, vilket motsvarar ungefär 18 eluppvärmda villor.

I Malmö har vi ett system som ger bussarna företräde vid signalreglerade korsningar.

sv