$left
$middle

Trafiksignaler

Malmö har cirka 120 trafikljuskorsningar. Om du upptäcker ett trafikljus som inte fungerar får du gärna meddela oss. Vi är tacksamma för din hjälp!

LED-lampor används för trafikljus

Malmö har bara trafikljus med LED-belysning. Det syns bättre, drar mindre el och är driftsäkrare. Alla trafikljus drar sammanlagt 450 000 kWh/år, vilket motsvarar ungefär 18 eluppvärmda villor.

Bussar har företräde

I Malmö har vi ett system som ger bussarna företräde vid signalreglerade korsningar.

Kontakta oss

sv