$left
$middle

Skötsel och underhåll av din fastighet

Som fastighetsägare har du ansvar för att inomhusmiljön i fastigheten/fastigheterna är god och att fastighetens område och tomt är i bra skick. Det finns även andra saker du bör känna till.

Malmö stad bedriver tillsyn vilket innefattar till exempel förebyggande arbete med bostadsmiljöfrågor