Skötsel och underhåll av din fastighet

Som fastighetsägare har du ansvar för att inomhusmiljön i fastigheten/fastigheterna är god och att fastighetens område och tomt är i bra skick. Det finns även andra saker du bör känna till.

Malmö stad bedriver tillsyn vilket innefattar till exempel förebyggande arbete med bostadsmiljöfrågor och frågor om förorenad mark och nedskräpning.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Med bra städning och god handhygien kan vi effektivt minska risken för smittspridning. En god städning är alltid viktigt, men under perioder med risk för smittspridning som till exempel Covid-19 (coronavirus), magsjuka, influensa, eller liknande, är städningen extra viktig.

Städning behöver göras med rengöringsmedel och med rätt städmetoder (som inte flyttar smuts från en del till en annan). Ytor såsom handräcken, trappräcken, hissknappar, handtag med mera bör rengöras mer frekvent, det vill säga ofta. I receptioner, allmänna utrymmen och på toaletter kan det vara bra att städa oftare än vanligt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man skjuter upp planerade åtgärder, till exempel stambyte, som innebär att vatten stängs av i fastigheter. Om det inte är möjligt ska samtliga av Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer följas.