$left
$middle

Avfallshantering

Bestämmelser om avfallshantering som gäller företag och verksamheter gäller också för dig som är fastighetsägare. Du behöver ha ett avtal med VA Syd om hämtning av hushållsavfall.

Informera de boende om hur du vill att avfallshanteringen ska gå till i din fastighet. Tydliga instruktioner underlättar.

Abonnemang för hämtning av avfall

Fastighetsägare måste ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall i Malmö.

Hantering av grovsopor och farligt avfall

Till hushållsavfallet räknas även grovsopor. Grovsopor innebär lösa föremål i hemmet, till exempel hyllor, soffor och sängar.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att beställa hämtning av grovsopor från fastigheten. Hos VA Syd kan fastighetsägare hyra en bemannad grovsopscontainer.

Flerbostadshusägare kan erbjuda de boende att sortera ut el-avfall, farligt avfall och batterier i grovsoprummet eller hänvisa till stadens återvinningscentraler.

Boendenära insamling och tydlig information

Du som fastighetsägare kan underlätta för de boende genom att ha boendenära insamling. Att enkelt kunna hantera avfallet i den egna fastigheten är en bra service.

Informera de boende om hur du vill att avfallshanteringen ska gå till i din fastighet. Tydliga instruktioner underlättar.

Ansvar för nedskräpning

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att nedskräpning inte sker i anslutning till hämtningsplatsen. Du ska se till att behållare står upprätta och inte orsakar hinder eller nedskräpning.

Kontakta oss

sv