$left
$middle

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra. Du som är fastighetsägare har en skyldighet att se till att ventilationssystemen kontrolleras.

Kontrollen ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och därefter med olika tidsintervaller beroende på ventilationssystem och hur lokalen används. Syftet med kontrollerna är att se till att det förekommer ett bra inomhusklimat för människor och byggnad och även för att spara energi.

Om du gör större förändringar på ditt ventilationssystem måste det kontrolleras igen. Ofta behöver du då dessutom göra en teknisk anmälan först.

Skicka in OVK-protokoll eller begär uppskov

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen i Malmö.

Mejla till sbk.ovk@malmo.se om du vill

  • skicka in eller ta del av OVK-protokoll
  • begära uppskov av kontroll.

Begära uppskov av kontroll

Om du inte har möjlighet att utföra en kontroll inom tidsintervallet kan du ansöka om senareläggning av obligatorisk ventilationskontroll. Vid en begäran ska det framgå

  • varför du ansöker om senareläggning samt
  • hur lång tid du begär.

Så kontrollerar du ventilationen

Du måste anlita en certifierad funktionskontrollant för att kontrollera din ventilation. Du kan hitta mer information om certifierade kontrollanter och föreskrifter och förordningar på Boverkets webbplats.

När kontrollen är utförd av den certifierade kontrollanten och inskickad till stadsbyggnadskontoret granskar vi de inlämnade protokollen. Om protokollet är underkänt skickar vi en påminnelse efter 6 månader.

Ventilationssystem

Ventilationssystemen är indelade i S-, F-, FX- FT och FTX-ventilation.

  • Med S-ventilation avses självdragsventilation.
  • Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftflödet är fläktstyrt.
  • Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånluft- och tilluftflödena är fläktstyrda.
  • Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

Krav på återkommande besiktning

Utan krav på återkommande besiktning

En- och tvåbostadshus med FT-, FTX- och FX-system behöver bara kontrolleras när anläggningen tas i bruk första gången.

Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk ventilation utan värmeåtervinning.

Vem ansvarar för vad?

Kontakta oss

sv