$left
$middle

Hyr ut lokaler till Malmö stad

Är du fastighetsägare och har lediga lokaler som du tycker kan vara intressanta för Malmö stad att hyra kan du höra av dig till lokalprocessenheten på serviceförvaltningen (LOPE).

Mejla till lope@malmo.se så kan vi diskutera ditt erbjudande. Tänk på att vi bara kan hyra lokaler som ligger geografiskt inom Malmö kommun.

Lokaler som vi är i behov av just nu

Upphandling

Malmö stad växer och vi har behov av lokaler för olika sorters verksamheter – allt från kontor, skolor och förskolor, gruppbostäder till lagerlokaler.

Malmö stad omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU) vilket kan påverka processen för alla lokaler både vid tecknande av nya hyreskontrakt och för eventuella anpassningar inför och under hyresperioden. Upphandlingspliktiga lokalsök publiceras i TendSign.

Har du andra lokaler i Malmö kommun än de som eftersöks? Kontakta oss gärna på lope@malmo.se och berätta om dem.

LOPE:s nyhetsbrev

Skriv upp dig för vårt nyhetsbrev för att få information direkt från oss till din inkorg. Då missar du inget av våra lokalsök.


Vi på LOPE

Lokalprocessledare på lokalprocessenheten (LOPE) i Malmö.

Vi på LOPE

  • är lokalprocessledare – det är oss du möter ute på marknaden
  • ansvarar för den operativa samordningen av stadens lokalförsörjningsarbete
  • ansvarar för all extern lokalanskaffning och hyresförhandlingar i Malmö stad
  • är stadens part ut mot den externa fastighetsmarknaden och
  • förser staden med ändamålsenliga, yteffektiva, ekonomiskt och miljömässigt försvarbara lokaler.

Kontakta oss

sv