$left
$middle

Bullermätning i fastigheter

Du som är fastighetsägare ska arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem i fastigheten. Om någon klagar på buller i sin bostad i din fastighet, ska du kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. Detta gäller också om du är ansvarig för en verksamhet i en fastighet och någon störs av buller från verksamheten i fastigheten.

För att åtgärda buller i fastigheten kan det ibland börja med att du behöver anlita någon som kan göra en utredning. Bullerutredningar ska alltid utföras av sakkunnig person. Malmö stad kan som kommun ställa krav kring utredningens innehåll och utformning beroende på vilken typ av bullerkälla som ska utredas. Normalt begär vi in två typer av mätningar: en utomhusmätning och en inomhusmätning. Beroende på störningskällan och omständigheterna krävs antingen att båda eller bara en av typerna utförs.

Om störningen även upplevs på kvällar, bör bullermätningarna göras kvällstid, helst efter klockan 22.00, eftersom den ordinarie bakgrundsnivån på ljudet då normalt har mindre inverkan på mätresultatet.

Mätningarna ska följa svensk mätstandard så långt det är möjligt.

Bullermätning inomhus

En inomhusmätning på ljudet ska utföras som en trepunktsmätning i bostaden hos personen som klagat - med stängda fönster och vädringsluckor, men med öppna tilluftsventiler. Mätningen ska innehålla följande decibeluppgifter:

 • Bakgrundsnivå i dBAeq (ekvivalent nivå) då bullerkällan är avstängd
 • Bullerkällans ljudnivå i dBAeq
 • Bullerkällans ljudnivå i dBAmax (maximal nivå).

Om det finns en risk att ljudet är lågfrekvent ska även en tersbandsanalys av bullerkällan göras, vilket innebär en analys av det lågfrekventa ljudet mellan 31,5 och 200 (Hz) hertz. I de flesta fall görs en korrigering av bakgrundsnivån.

Bullermätning utomhus

En utomhusmätning utförs normalt med mikrofonen direkt på fönsterglaset eller på fasaden hos klaganden, en så kallad +6 dB-mätning.

Mätningen ska innehålla följande deceibeluppgifter:

 • Bakgrundsnivå i dBAeq (ekvivalent nivå) då bullerkällan är avstängd (om bullerkällan är känd)
 • Bullerkällans ljudnivå i dBAeq
 • Bullerkällans ljudnivå i dBAmax (maximal nivå).

Mätningen bör inte genomföras om det regnar eller blåser kraftigt eftersom det kan ha för stor inverkan på mätresultatet.

Enheten för bostadstillsyn
Telefon: 040-34 35 15

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv