$left
$middle

Vägledning i byggprojekt

Om du vill bygga fler bostäder i Malmö eller om du är en byggherre som har stött på problem i byggprocessen kan Malmö stads bolots ge dig vägledning och stöd i konkreta projekt eller projektidéer.

Bolotsen verkar för att underlätta stadsbyggnadsprocessen i syfte att öka bostadsbyggandet i Malmö.

Tillsammans med byggherrarna arbetar bolotsen i flera skeden med projekt, som av olika anledningar behöver hitta nya lösningar för att kunna genomföras.

Målet med bolotsens arbete är att

  • överbrygga mellanrum mellan aktörer, förvaltningar och avdelningar
  • stärka stadens dialog med bostadsmarknadens aktörer
  • hitta och generera idéer och innovationer kring ökat bostadsbyggande och implementering av dessa.

Kontakta oss

Marléne Engström

Telefon:
040-342243

Åke Hesslekrans

Telefon:
040-342260
sv