$left
$middle

Om du har en boende som inte betalar hyra, avgift eller missköter sig

Enligt lag är du som hyresvärd eller fastighetsägare skyldig att meddela socialtjänsten om en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare riskerar att bli avhyst på grund av hyresskulder eller störningar.

Kontakta socialtjänsten i det bostadsområde där fastigheten finns i ett så tidigt skede som möjligt, efter att hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren fått chansen att själv lösa situationen.

Skicka gärna med en kopia på varningsbrev när det gäller återkommande sena hyror eller avgifter på samma sätt som ni skickar kopia på varningsbrev gällande störningar.

När socialtjänsten fått en kopia på ert varningsbrev till hyresgästen eller bostadsrättinnehavaren tar vräkningsförebyggande teamet i Malmö stad kontakt med den enskilde individen eller hushållet.

Vräkningsförebyggande samarbete

Samarbetet mellan socialtjänsten och hyresvärdar samt fastighetsägare är en viktig del i Malmö stads vräkningsförebyggande arbete.

Det vräkningsförebyggande teamet i Malmö stad kan undersöka orsakerna till hyresskulden eller störningen och tillsammans med det enskilda hushållet arbeta förebyggande med målet att undvika att situationen upprepas.

Teamet arbetar med individuellt anpassade lösningar för att personen eller familjen ska kunna behålla sin bostad. De kan inte bevilja några insatser men kan hjälpa personen eller familjen att ansöka om insatser som exempelvis ekonomiskt bistånd, boendestöd, hemtjänst med mera.

Sekretess

Vräkningsförebyggande teamet har sekretess vilket innebär att vi inte kan lämna information till er om personen eller hushållet inte samtyckt till detta. Teamet arbetar dock aktivt med att få samtycke från personen eller hushållet för att kunna ha kontakt med er, eftersom det underlättar ett välfungerande samarbete med att hitta lösningar för att personen ska kunna behålla sin bostad.

Kontakta vräkningsförebyggande teamet

Om du som hyresvärd eller fastighetsägare inte vet vem du ska ha kontakt med kan du ringa eller mejla oss.

E-post: vrakningsforebyggarteamet.asf@malmo.se
Telefon: 040-34 60 50
Telefontider: Måndag–torsdag 13.00-14.00 och fredag 11.00-12.00.

Du kan också ringa Malmö stad på 040-34 10 00 för att komma i kontakt med vräkningsförebyggare.

Om du redan har kontakt med teamet

Du som redan har kontakt med det vräkningsförebyggande teamet ska vända dig till den person som arbetar med ditt ärende på dennes telefon eller e-postadress.

Post

Underrättelser från hyresvärdar och annan post till vräkningsförebyggande teamet skickas till:

Malmö stad
Sallerupsvägen 11 D
205 80 Malmö

Vill du skicka underrättelser via e-post ska de gå till: administration.bts.asf@malmo.se

Tänk på att inte skicka personuppgifter via e-post.

Om en andrahandshyresgäst får ekonomiskt bistånd till hyra

Om en hyresgäst får ekonomiskt bistånd till hyran behöver socialtjänsten alltid undersöka om det finns ett andrahandskontrakt som är godkänt av hyresvärden för andrahandsuthyrning.

Socialtjänsten behöver ett skriftligt beslut på att hyresgästen är godkänd som andrahandshyresgäst eller att förstahandshyresgästen får hyra ut sin lägenhet. Om ett skriftligt beslut saknas kontaktar socialtjänsten förstahandshyresgästen eller hyresvärden, dock bara om hyresgästen gett sitt samtyckte till det.

Kontakta oss

sv