$left
$middle

Fibernät för fastighetsägare och operatörer

Malmö stad kan hjälpa dig som fastighetsägare att koppla in fiber. Vi är involverade i fiberleveranser till både nybyggnationer och befintliga fastigheter. Du som operatör kan skicka en förfrågan om svartfiber och inplacering av noder till oss.

Stadsnätet är inte knutet till en enskild tjänsteleverantör.

Fastighetsägare

Nybyggnation

När det gäller nybyggnation kan vi vara involverade redan på planeringsstadiet. Kontakta oss på bredband@malmo.se för diskussion om hur vi kan förbereda er fastighet för fiber.

Befintlig fastighet

För en befintlig fastighet kommer det att krävas en investering i ett fastighetsnät till de olika utrymmena i fastigheten. Vi rekommenderar då att du kontaktar en operatör för att få hjälp med en totallösning inkluderande fastighetsnät och fiberanslutning.

Operatörer

Malmö stad har ett nät som täcker merparten av staden med svartfiber. Vi har även inplaceringsmöjlighet på ett par noder som gör att du som operatör kan komma närmre dina kunder. Kontakta oss på bredband@malmo.se för offertförfrågan om svartfiber och för inplacering på noder.

För snabb behandling av din offertförfrågan behöver vi veta

  • vilket företag du representerar
  • din e-postadress
  • telefonnummer
  • överlämningspunkt A och B
  • hur lång avtalstid som önskas.

Kontakta oss

sv