$left
$middle

Miljözon

I Malmö finns det en miljözon, ett område som är känsligt för störningar och som syftar till att skapa en bättre luftkvalité i staden. Inom miljözonen finns det restriktioner för viss buss- och lastbilstrafik, beroende på ålder och euroklass.

Miljözonen inom Malmö

Lokala Trafikföreskrifter särskil gällande för tung trafik

Klicka på bilden för att öppna större fil

De lokala bestämmelserna är samma för alla svenska städer med miljözon och baseras på de regler som finns angivna i Trafikförordningen (SFS
1998:1276 kapitel 10).

Detta innebär att man utgår från EU:s miljöklassning av fordon för att avgöra
vilka som är tillåtna inom miljözon.

Regler för tunga lastbilar och bussar:

 • Alla är tillåtna att köra i miljözon i 6 år från första registrering oavsett registreringsland.
 • Fordon som tillhör euro 3 får färdas i miljözon i 8 år från första registrering oavsett registreringsland.
 • Fordon som tillhör euro 4 får färdas i miljözon till och med 2016 eller 8* år från
  första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till euro 4 får
  färdas till och med 2016**.
 • Fordon som tillhör euro 5 får färdas i miljözon till och med 2020 eller 8* år från
  första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till euro 5 får
  färdas till och med 2020**.
 • För fordon som tillhör euro 6 eller bättre alternativt anpassats till euro 6 eller bättre
  finns ingen tidsbegränsning.
Tabell över tillåtna fordon

Första
registreringsår
oavsett land

Enligt
huvudregeln

Euro 3
(MK 2000)

Euro 4
(MK 2005)

Euro 5 + EEV
(MK 2008)

Euro 6
eller bättre

2004

2010

2012

20162005

2011

2013

2016

2020


2006

2012

2014

2016

2020


2007

2013

2015

2016

2020


2008

2014


2016

2020


2009

2015


2016** el 2017*

2020


2010

2016


2016** el 2018*

2020


2011

20172020


2012

20182020


2013

20192020** el 2021*

Obegränsad

2014

20202020** el 2022*

Obegränsad

2015

2021
Obegränsad

2016

2022
Obegränsad

2017

2023
Obegränsad

2018

2024
Obegränsad

För regler och undantag gällande miljözon, se Trafikförordningen 4 kap, 22 - 24 §§ och 11 kap, 4 §.

Bötesbelopp

Kontroll av miljözon sker via fordonens registreringsnummer.

Om du kör med ett för gammalt fordon i miljözonen är bötesbeloppet 1000 kronor och du riskerar att fordonet måste bogseras ut från miljözonen.

Kontakta oss

sv