$left
$middle

Hastigheter i staden

Hastigheter i tätbebyggt område

I tätbebyggt område gäller följande hastigheter:

  • 30 kilometer i timmen vid grundskolor.
  • 40 kilometer i timmen på de flesta gator där fotgängare och cyklister blandas med biltrafik och där det är tät stadsbebyggelse.
  • 50 kilometer i timmen finns kvar på vissa sträckor.
  • 60 kilometer i timmen på leder där separata cykel- och gångvägar finns och i industriområdena.

Vanligaste hastighetsgränsen

De flesta av Malmös gator har hastighetsgräns 40 kilometer i timmen eftersom

  • antalet svårt skadade minskar
  • det bidrar till ett jämnare körmönster vilket leder till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid
  • trafikbullret, som kan leda till stress, sömnsvårigheter och hjärt- och kärlsjukdomar, minskar
  • stoppsträckan, det vill säga den tid det tar att reagera vid en fara till dess att bilen står stilla, blir sex meter kortare jämfört med 50 kilometer i timmen.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv