$left
$middle

Hastigheter i staden

I tätbebyggt område gäller följande hastigheter

  • 30 kilometer i timmen vid grundskolor
  • 40 kilometer i timmen på de flesta gator där fotgängare och cyklister blandas med biltrafik och där det är tät stadsbebyggelse
  • 50 kilometer i timmen finns kvar på vissa sträckor
  • 60 kilometer i timmen på leder där separata cykel- och gångvägar finns och i industriområdena

De flesta av Malmös gator har 40 kilometer i timmen eftersom

  • antalet svårt skadade minskar
  • det bidrar till ett jämnare körmönster vilket leder till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid
  • trafikbullret, som kan leda till stress, sömnsvårigheter och hjärt- och kärlsjukdomar, minskar
  • stoppsträckan, det vill säga den tid det tar att reagera vid en fara till dess att bilen står stilla, blir sex meter kortare jämfört med 50 kilometer i timmen
sv