$left
$middle

Cykelparkering på offentlig plats

Staden arbetar kontinuerligt med att skapa fler säkra cykelställ på allmän plats runt om i staden. För att skapa en god stadsmiljö behöver vi hjälpas åt. Tänk på att din cykel måste parkeras på ett sådant sätt att den inte är i vägen för andra trafikanter. Om du parkerar din cykel på ställen som är förbjudna riskerar din cykel att bli flyttad. Du får parkera din cykel i max 24 timmar på allmän plats.

Använd cykelställ

Tänk på att inte parkera din cykel på ett sätt så att den inte utgör ett hinder. Din cykel kan skapa stora problem för synskadade eller funktionshindrade om du inte ställer den på rätt sätt. Försök därför att använda cykelställ så långt det är möjligt. Stadens cykelställ kan skilja sig från varandra beroende på var i staden de är placerade. Vid stationerna erbjuder vi kameraövervakad cykelparkering inomhus i Bike & Ride.

Flyttade cyklar

På en del platser i Malmö är det förbjudet att ställa cykeln utanför cykelparkeringen. Detta visas genom särskilda vägmärken. Om du trots detta ställer din cykel utanför angivet område, riskerar du att få din cykel bortforslad.
Cyklar som har avlägsnats kan efterfrågas hos Parkeringsövervakning Malmö AB, tel: 040-630 30 01. Du kan även besöka Ridspögatan 4 (Assistancekårens lokaler). Här kan du hämta din cykel på måndagar och torsdagar klockan 15:00-18:00. Det kostar 350 kronor att hämta cykeln.

Om din cykel har blivit stulen

Kontakta polismyndigheten i Malmö på 040-20 10 00 för att göra en stöldanmälan.


sv