$left
$middle

Cykelparkering på offentlig plats

Cyklar får parkeras överallt om det inte finns något vägmärke som säger annorlunda. Dock gäller att cyklar måste ställas på ett sådant sätt att de inte är i vägen för andra trafikanter. Om du parkerar din cykel på ställen som är förbjudna riskerar din cykel att bli flyttad.
Du får parkera din cykel i max 24 timmar på allmän plats.

Använd cykelställ

Om du parkerar din cykel på gångbanan måste du göra det så att den inte hindrar fotgängarna. Tänk på att din cykel kan skapa stora problem för synskadade eller funktionshindrade om du inte ställer den på rätt sätt. Försök därför att använda cykelställ så långt det är möjligt.

Våra cykelställ kan skilja sig från varandra beroende på var i staden de är placerade. Vid stationerna erbjuder vi kameraövervakad cykelparkering inomhus i Bike & Ride.

Om det saknas cykelparkering vid din bostad eller arbetsplats är det fastighetsägarens ansvar att ordna detta för boende, anställda och besökare.

Flyttade cyklar

På vissa platser i Malmö är det förbjudet att ställa cykeln utanför cykelparkeringen. Detta visas genom särskilda vägmärken. Om du trots detta ställer din cykel utanför angivet område, riskerar du att få din cykel bortforslad.

Cyklar som har avlägsnats kan efterfrågas hos Parkeringsövervakning Malmö AB, tel: 040-630 30 01. Du kan även åka ut till Ridspögatan 4 (Assistancekårens lokaler). Här kan du hämta din cykel på måndagar och torsdagar klockan 15:00-18:00.
Det kostar 350 kronor att hämta ut sin cykel.

Om din cykel har blivit stulen

Kontakta polismyndigheten i Malmö på 040-20 10 00 för att göra en stöldanmälan.

sv