$left
$middle

Enkelriktade cykelbanor

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad. För att vi också ska kunna växa hållbart behöver vi göra det möjligt för fler att välja cykel som färdmedel. Då vi bygger på en begränsad yta väljer staden nu att komplettera med ett nytt sätt att bygga cykelbanor på, enkelriktade cykelbanor.

Därför bygger vi enkelriktade cykelbanor

Malmö växer, och vi blir fler som ska färdas på stadens gator. I ett växande Malmö blir det allt viktigare att stadens utrymme används effektivt, det gäller även stadens transportinfrastruktur. Enkelriktade cykelbanor kan transportera ett stort antal cyklister i förhållande till den plats de tar.

Enkelriktade cykelbanor är även trafiksäkra, och rätt utformade kan de öka trafiktryggheten för samtliga trafikanter.

Frågor och svar om enkelriktade cykelbanor

Kontakta oss

sv