$left
$middle

Aktuellt och nyheter

Skärpta regler för elsparkcyklar

Från och med 1 september blir det förbjudet att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbanor och elsparkcyklar ska istället parkeras i cykelställ eller på särskild uppställningsplats för elsparkcyklar. De nya reglerna har kommit till för att höja trafiksäkerheten för gångtrafikanter.

Nu bygger vi Malmös första supercykelstråk

I slutet av augusti påbörjas ombyggnationen av Lundavägen. Lundavägen är första delen i stadens utbyggnad av så kallade supercykelstråk. Det blir bredare cykel- och gångbanor och bättre möjligheter för uteserveringar. Arbetet beräknas vara klart i december 2022.

sv