$left
$middle

Elsparkcyklar

Du som kör elsparkcykel ska följa samma trafikregler som gäller för den som använder en vanlig cykel. Det finns dock två extra regler som du måste följa. Det är inte tillåtet att köra på trottoarer eller andra gångbanor, och när du parkerar din elsparkcykel får du endast använda vanliga cykelställ eller de speciella elsparkcykelställ som finns runt om i Malmö.

Vad som klassas som en elsparkcykel

Enligt Transportstyrelsen får en elsparkcykel inte köra snabbare än 20 km/tim och motorn får ha en maximal effekt på 250 watt. Elsparkcykeln är utformad som ett "enpersonsfordon", vilket innebär att bara en person får åka på den åt gången.

Var du får parkera en elsparkcykel

En elsparkcykel får endast parkeras i vanliga cykelställ eller i de särskilda elsparkcykelställ som finns runt om i Malmö.

På ingen annan plats är det tillåtet att parkera en elsparkcykel.

Elsparkcykelställ

Flera elsparkcyklar står uppradade vid ett elsparkcykelställ vid Triangeln.

Malmö stad har satt ut 100 elsparkcykelställ runt om i Malmö. Precis som i vanliga cykelställ får även andra uthyrningsfordon som cyklar och elcyklar parkeras här.

Anmäl en felparkerad elsparkscykel

Om du ser en elsparkcykel som utgör en fara för andra trafikanter och inte kan flytta den själv kan du att anmäla det till Malmö stad så vi kan flytta den.

Vanliga frågor och svar

sv