$left
$middle

Elsparkcyklar

Elsparkcyklar är numera ett vanligt inslag på Malmös gator.
Du som kör elsparkcykel ska följa samma trafikregler som vanliga cyklar.

Transportstyrelsen har bestämt att elsparkcyklar klassas som cyklar. Det handlar om elsparkcyklar som har en maxhastighet på 20 km/tim och en motor på max 250 watt. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon och får alltså bara användas av en person i taget.

Så får du köra elsparkcykel

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor.

Det är Polisens uppdrag att övervaka trafiken och se till att trafikregler följs.

Parkering av elsparkcyklar

Det är inte tillåtet att parkera en elsparkcykel på en gång- eller cykelbana om det inte finns en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar.
Parkera inte elsparkcykeln på sådant sätt att den är i vägen för andra trafikanter. Tänk särskilt på äldre, barn, personer med rörelsehinder eller personer med nedsatt syn.

Under 2022 kommer det sättas ut 100 särskilda uppställningsplatser för elsparkcyklarna. Dessa platser kommer användas för utsättning av elsparkcyklar samt kommer användarna uppmuntras att parkera där.

I Malmö finns också flera företag som hyr ut elsparkcyklar. Leverantörerna ansvarar för cyklarna och Malmö stad kan endast flytta felparkerade cyklar som bedöms utgöra fara eller hinder i trafiken. Alla får lov att göra en kort flytt av dessa cyklar till en mer lämplig uppställningsplats, för att förhindra fara eller hinder.

Staden har en kontinuerlig dialog med leverantörerna kring utvecklingen och förbättringen angående framförandet av cyklarna.

Frågor och svar

sv