$left
$middle

Elsparkcyklar

Elsparkcyklar är numera ett vanligt inslag på Malmös gator.
Du som kör elsparkcykel ska följa samma trafikregler som vanliga cyklar.

Transportstyrelsen har bestämt att elsparkcyklar klassas som cyklar. Det handlar om elsparkcyklar som har en maxhastighet på 20 km/tim och en motor på max 250 watt. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon och får alltså bara användas av en person i taget.

Så får du köra elsparkcykel

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor.

Elsparkcyklar ska i första hand köras på cykelbanan och följa trafikregler för cyklister. Det är alltså samma regler som för vanliga cyklar och andra eldrivna fordon med fordonsklass cykel.

Det är Polisens uppdrag att övervaka trafiken och se till att trafikregler följs.

Parkering av elsparkcyklar

Eftersom elsparkcyklar klassas som cyklar behövs inget särskilt tillstånd för att parkera en elsparkcykel. Precis som en vanlig cykel ska de parkeras i eller intill ett cykelställ och de får heller inte blockera gång- och cykelbanor, in- och utfarter, entréer, eller på annat sätt hindra framkomligheten för andra trafikanter.

På allmän plats, som till exempel gångbanor intill husfasader, får man parkera max 24 timmar i följd om inget annat anges på platsen. Det viktigaste är att de inte utgör fara eller hinder. En person med nedsatt syn kan skada sig illa på en elsparkcykel som står mitt på trottoaren.

Under 2022 kommer det sättas ut 100 särskilda uppställningsplatser för elsparkcyklarna. Dessa platser kommer användas för utsättning av elsparkcyklar samt kommer användarna uppmuntras att parkera där.

I Malmö finns också flera företag som hyr ut elsparkcyklar. Leverantörerna ansvarar för cyklarna och Malmö stad kan endast flytta felparkerade cyklar som bedöms utgöra fara eller hinder i trafiken. Alla får lov att göra en kort flytt av dessa cyklar till en mer lämplig uppställningsplats, för att förhindra fara eller hinder.

Staden har en kontinuerlig dialog med leverantörerna kring utvecklingen och förbättringen angående framförandet av cyklarna.

Frågor och svar