$left
$middle

Kollektivtrafik

I Skåne är det Region Skåne genom Skånetrafiken som ansvarar för kollektivtrafiken. Trafiken upphandlas i konkurrens mellan olika entreprenörer. Turutbud, linjedragningar och biljettpriser bestäms av Skånetrafiken.

Malmö stad ansvarar för:

  • stadsmiljön
  • trafiken
  • infrastrukturen för kollektivtrafiken, till exempel bussterminalerna, busskörfälten och busshållplatserna.

Kontakta oss

sv