$left
$middle

Tomgångskörning

Det är inte tillåtet att ha ditt fordon på tomgångskörning i mer än en minut. Det kan skapa hälsobesvär för många personer.

Förbudet mot tomgångskörning i över en minut gäller inte:

  • om du tvingas stå stilla i en trafikkö med ditt fordon
  • om du måste ha fordonets motor igång för att driva en anläggning, exempelvis en sopbil

Tomgångskörning mer vanligt under vintersäsongen

På vintern blir utsläppen extra stora. Ofta sätter man igång motorn för att få upp värmen och passar på att skrapa sina rutor.

Använd istället en elektrisk motorvärmare eller kupévärmare.

Anmäl tomgångskörning

Ser du någon som låter sitt fordon gå på tomgångskörning i mer än en minut kan du vända dig till polisen på telefonnumret 114 14.

Tomgångskörning regleras i Malmös lokala miljöföreskrifter

Föreskriften om tomgångskörning är reglerad i Malmös lokala miljöföreskrifter.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv