$left
$middle

Säkerhet när du går och cyklar

Övergångsställen

Ett övergångställe är främst en framkomlighetsåtgärd till förmån för fotgängare som behöver korsa gatan. Om det är hastighetssäkrat kan det även ses som en trafiksäkerhetsåtgärd.

Malmö stad får många önskemål om övergångställen. Vi arbetar ständigt med att Malmö ska bli en trafiksäker och framkomlig stad. I prioriteringarna görs en bedömning utifrån vad åtgärden kan väntas bidra med avseende trafiksäkerhet, framkomlighet och vilka behov som finns på den specifika platsen. Saker som vägs in är bland annat antal motorfordon per dygn, flöde av fotgängare och målpunkter. Idag arbetar vi framförallt med att hastighetssäkra våra befintliga övergångställen och åtgärdar sådana platser varje år.

Cykelöverfarter

Cykelöverfarter byggs för att det ska bli enklare och säkrare att cykla i Malmö. Cykelöverfarterna är en typ av hastighetssäkrade överfarter där bilister har väjning mot cyklande - som övergångsställen för gående, fast för cyklister. Överfarterna byggs framförallt längs med våra prioriterade huvudcykelstråk och vid skolvägar. Den grundläggande principen för utformning av korsningar mellan körbana och cykelbana ska vara att det är tydligt vilka regler som gäller både för cyklisten och för andra trafikanter.

Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg. De har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Det måste också finnas en lokal trafikföreskrift om cykelöverfart. Bilister har alltså väjningsplikt mot cyklister vid en cykelöverfart. Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan och det är viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren har uppmärksammat cyklisten.

Nytt vägmärke för cykelöverfart.

Använd reflexer

Det är viktigt att du har reflexer när du tar en promenad eller cyklar i mörkret. Reflexer ska placeras långt ner på armar och ben eftersom de syns bäst när de placeras lågt och är i rörelse. Utan reflexer är du svår att se, både i stan och ute på landet.

Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker som i dagsljus. Tänk på att en reflex har en livslängd på ungefär tre år, sedan behöver den bytas ut.

Kontakta oss

sv