Olycksförebyggande arbete i trafiken

Malmö stad arbetar på flera sätt för att öka säkerheten i trafiken. Utgångspunkten för trafiksäkerhetsarbetet har under många år varit Nollvisionen som är beslutad i riksdagen. Nollvisionen beskriver det etiska ställningstagandet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Hastigheten är den viktigaste faktorn för trafiksäkerhet. Risken att en olycka ska inträffa minskar vid en sänkning av hastigheten då förarens möjlighet att förhindra olyckan ökar. Skadegraden vid en olycka blir dessutom lindrigare vid en hastighetssänkning. Störst blir förändringen för svårare olyckor. Enligt Nollvisionen ska människans förmåga att klara yttre krockvåld vara normgivande vid utformning av vägar och gator.