$left
$middle

Olycksförebyggande arbete i trafiken

Malmö stad arbetar på flera sätt för att öka säkerheten i trafiken. Utgångspunkten för trafiksäkerhetsarbetet har under många år varit Nollvisionen som är beslutad i riksdagen. Nollvisionen beskriver det etiska ställningstagandet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Hastigheten är den viktigaste faktorn för trafiksäkerhet. Risken att en olycka ska inträffa minskar vid en sänkning av hastigheten då förarens möjlighet att förhindra olyckan ökar. Skadegraden vid en olycka blir dessutom lindrigare vid en hastighetssänkning. Störst blir förändringen för svårare olyckor. Enligt Nollvisionen ska människans förmåga att klara yttre krockvåld vara normgivande vid utformning av vägar och gator.

Prioriterade områden

Vi koncentrerar oss framförallt på platser där trafikolyckor med personskador inträffar och då särskilt olyckor med svåra personskador. På sådana platser gör vi varje år åtgärder som syftar till att minska risken att man ska skadas allvarligt vid en eventuell olycka.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv