$left
$middle

Miljöövervakning på karta

Här hittar du information på karta över Malmö om var och vilka mätningar och inventeringar som miljöförvaltningen gjort och gör för att övervaka miljön i Malmö.

Miljöövervakningens karta är indelad i fyra områden: luftkvalitet, buller, vattenkvalitet och gröna miljöer.

sv