Trafikmätningar

Biltrafiken i Malmö har mätts upp från 1967 och framåt. Cykeltrafiken började mätas 1994.

Sammanställningarna är hämtade från Malmö stads trafikdatabas. Trafikmängderna uppdateras varje år. Gatorna presenteras i alfabetisk ordning.

Bil

Cykel och moped