$left
$middle

Trafikmätningar

Biltrafiken i Malmö har mätts upp från 1967 och framåt. Cykeltrafiken började mätas 1994.

Trafikstatistik

Sammanställningarna är hämtade från Malmö stads trafikdatabas. Trafikmängderna uppdateras varje år. Gatorna presenteras i alfabetisk ordning.

Trafikmätning för biltrafik

Trafikmätning för cykel och moped

Inhämtning av trafikdata genom kameraövervakning

Malmö stad samlar in trafikdata på flera platser inom kommunen:

  • Petribron
  • Hans Michelsensgatan öster om Skeppsbron
  • Kalkbrottsgatan norr om Skäralidsgången
  • Pildammsvägen norr om Carl Gustavs väg
  • Trelleborgsvägen norr om Inre Ringvägen
  • Västkustvägen sydväst om Spillepengsgatan

Insamlingen sker dygnet runt alla dagar i veckan.

För att kunna utföra datainsamlingen har Malmö stad beviljats kamerabevakningstillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Tillståndet är giltigt till och med september 2026.

Enbart avidentifierad data lämnar sensorn. Inga kamerabilder lagras eller skickas från sensorn till Malmö stad eller någon annan part.

Kontakta oss

sv