$left
$middle

Buller

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Det kan vara till exempel vara buller från grannar, trafik eller byggbuller. Buller kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter och hörselskador.

Här finns en karta över Malmö där du kan söka på gatunamn och se hur mycket trafikbuller och buller från tåg som det är kartlagt i det område som du söker på. Det finns förklaring på kartan till färgerna. Bullernivåer anges i decibel.

Dessa kartor finns även i större format på sidan Miljöövevakning på karta.

Bullerkartläggning

Alla städer med mer än 100000 innevånare ska vart femte år göra en bullerkartläggning över hela kommunen. Den senaste bullerkartläggningen i Malmö gjordes 2017 med trafikdata från 2016. Nästa kartläggning kommer att publiceras under hösten 2022.

Dessa kartor finns även i större format på Miljöövervakning på karta

Flygbuller

Malmö har inom kommunens gränser ingen egen flygplats med mer än 50000 flygrörelser per år och därmed finns inget formellt krav att genomföra kartläggning av flygbuller. Malmö ligger däremot mellan den danska flygplatsen Kastrup och den svenska flygplatsen i Sturup, Malmö Airport.

Malmö påverkas av flygbuller från framför allt inflygningar västerut till tvärbanan 12/30 på Köpenhamns flygplats. Inflygningsrutten ligger strax söder om Öresundsbron och påverkar särskilt Klagshamn. Vid starka västliga vindar eller vid ombyggnader dirigeras inflygningsrutten, som normalt går över Öresunds vatten, om till att gå över de södra delarna av Malmö. Eftersom Klagshamn är en av de tystaste platserna i staden upplevs ljudet av passerande flygplan som mycket påtagligt. En normal dag använder mindre än ett tiotal flygplan denna inflygningsrutt, men dirigeras all trafik om till bana 30 ökar antalet överflygningar till runt 2 500 per dygn. Vid det senaste banarbetet i augusti 2021 förekom cirka 200 överflygningar per dygn.

Flygledaransvaret i luftrummet över Malmö är sedan 1970-talet överlämnat genom ett avtal överlämnat till danska myndigheter, med en samarbetsgrupp som leds av Transportstyrelsen.

Det råder i princip ett överflygningsförbud över de mest centrala delarna av Malmö (benämnd ”Area Malmö City”), medan övriga delar av Malmö har en minsta flyghöjd om 3000 fot (drygt 900 meter). Bana 12/30 har också minimal trafik nattetid (23–06), främst på grund av störningar i Köpenhamnsområdet.

Malmö stad har idag ingen rådighet över hur flyget rör sig över kommunen, utan är precis som allmänheten hänvisad till att lämna synpunkter direkt till Köpenhamns flygplats. Trots flera försök mellan år 2015 – 2017 har miljöförvaltningen inte lyckats komma i kontakt med den svensk-danska samarbetskommittén på Transportstyrelsen. Dock har ett informellt samarbete med miljöenheten på Köpenhamns flygplats inletts under 2015 där inkomna klagomål och synpunkter vidarebefordras mellan miljöförvaltningen och flygplatsen.

Alla flygrörelser till och från Köpenhamns flygplats samt nyheter från flygplatsen 

Köpenhamns flygplats Kastrup Facebookgrupp ”Kære Nabo" där de kommunicerar med sina grannar

Läs mer

sv