$left
$middle

Buller

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Det kan vara till exempel vara buller från grannar, trafik eller byggbuller. Buller kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter och hörselskador.

Här finns en karta över Malmö där du kan söka på gatunamn och se hur mycket trafikbuller och buller från tåg som det är kartlagt i det område som du söker på. Det finns förklaring på kartan till färgerna. Bullernivåer anges i decibel.

Dessa kartor finns även i större format på sidan Miljöövevakning på karta.

Bullerkartläggning

Alla städer med mer än 100000 innevånare ska vart femte år göra en bullerkartläggning över hela kommunen. Den förra bullerkartläggningen i Malmö gjordes 2017 med trafikdata från 2016. Kartorna hittar du i länkarna nedan. Under 2022 gjordes den senaste kartläggningen och resultaten utvärderas just nu. Resultaten förväntas kunna publiceras efter sommaren 2023.

Dessa kartor finns även i större format på Miljöövervakning på karta

Risk för mer flygbuller i södra Malmö 22 maj - 7 juli

Det finns risk för mer flyg över Malmö mellan den 22 maj och den 7 juli 2023 eftersom Köpenhamns flygplats Kastrup ska renoveras under sju veckor. Det är den ena huvudbanan för trafik renoveras. Om det förekommer starka vindar från väster, eller andra avvikelser, kommer den så kallade tvärbanan 12/30 med inflygningsrutt över södra Malmö att behöva användas i ökad omfattning. Det kan medföra ökat buller från flygtrafiken över Malmö och andra delar av södra Sverige. Bullernivåer i närheten av flygplatsen och inflygningsrutter för enskilda flygplan kan följas på Kastrups webbsidor.

Flygbuller

Malmö har inom kommunens gränser ingen egen flygplats med mer än 50000 flygrörelser per år och därmed finns inget formellt krav att genomföra kartläggning av flygbuller. Malmö ligger däremot mellan den danska flygplatsen Kastrup och den svenska flygplatsen i Sturup, Malmö Airport.

Malmö påverkas av flygbuller från framför allt inflygningar västerut till tvärbanan 12/30 på Köpenhamns flygplats. Inflygningsrutten ligger strax söder om Öresundsbron och påverkar särskilt Klagshamn. Vid starka västliga vindar eller vid ombyggnader dirigeras inflygningsrutten, som normalt går över Öresunds vatten, om till att gå över de södra delarna av Malmö. Eftersom Klagshamn är en av de tystaste platserna i staden upplevs ljudet av passerande flygplan som mycket påtagligt. En normal dag använder mindre än ett tiotal flygplan denna inflygningsrutt, men dirigeras all trafik om till bana 30 ökar antalet överflygningar till runt 2500 per dygn. Vid banarbetet i augusti 2021 förekom cirka 200 överflygningar per dygn.

Flygledaransvaret i luftrummet över Malmö är sedan 1970-talet överlämnat genom ett avtal överlämnat till danska myndigheter, med en samarbetsgrupp som leds av Transportstyrelsen.

Det råder i princip ett överflygningsförbud över de mest centrala delarna av Malmö (benämnd ”Area Malmö City”), medan övriga delar av Malmö har en minsta flyghöjd om 3000 fot (drygt 900 meter). Bana 12/30 har också minimal trafik nattetid (23–06), främst på grund av störningar i Köpenhamnsområdet.

Malmö stad har idag ingen rådighet över hur flyget rör sig över kommunen, utan är precis som allmänheten, hänvisad till att lämna synpunkter direkt till Köpenhamns flygplats. Ett informellt samarbete med miljöenheten på Köpenhamns flygplats inleddes 2015 där inkomna klagomål och synpunkter vidarebefordras mellan miljöförvaltningen och flygplatsen.

Alla flygrörelser till och från Köpenhamns flygplats samt nyheter från flygplatsen 

Köpenhamns flygplats Kastrup Facebookgrupp ”Kære Nabo" där de kommunicerar med sina grannar

Läs mer

Kontakta oss

 • Miljöförvaltningen

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
  • Postadress: 
   Miljöförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
sv