$left
$middle

Enkelt avhjälpta hinder

Har du upptäckt ett hinder i en publik lokal eller på allmän plats som är i vägen för personer med funktionshinder kan du göra en anmälan om enkelt avhjälpta hinder.

En publik lokal och allmän plats är

  • de delar av lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar
  • platser som är angivna som allmän plats i detaljplanen, som exempelvis gator och torg.

Detta är enkelt avhjälpta hinder

Med enkelt avhjälpta hinder avses hinder i den fysiska miljön, som är rimliga att rätta till för att en allmän plats eller publik lokal ska bli tillgänglig.

Normalt räknas det inte som enkelt avhjälpt att till exempel installera en hiss eller bygga om en toalett. Samma hinder kan vara enkelt att avhjälpa i en situation, men inte i en annan. Kostnaderna varierar och kan vara hanterbara för en ägare, men orimliga för en annan.

Vem ska avhjälpa ett hinder?

I de flesta fall är det fastighetsägaren som ska avhjälpa ett hinder, men det kan också vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. Stadsbyggnadsnämnden övervakar att enkla hinder i Malmö stad avhjälps och kan även besluta om viten mot de som inte följer reglerna.

Läs mer

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv