Parkeringsavgifter

Malmö är uppdelat i ett antal parkeringsområden där olika taxor gäller. Vad som gäller för platsen du parkerar på står på det tillhörande vägmärket.

Parkeringsavgiften du betalar vid parkeringsplatsen är beroende på vilken taxa som gäller inom området. Det som skiljer de olika taxorna åt är priset samt under vilka timmar på dygnet de måste användas.

Om du ska ha bilen parkerad en längre period är det oftast förmånligare att ställa den i ett parkeringshus, där avgiften ofta är lägre. På Parkering Malmös webbplats får du en översikt över Malmö stads parkeringshus.

Taxor

Priset på parkeringsavgiften varierar mellan olika områden och parkeringsplatser i staden. Det står på vägmärket på varje plats vad som gäller.

Betald avgift efter viss taxa gäller under giltighetstiden på alla platser med samma eller lägre taxa.

Karta över alla gator med parkeringsavgifter

På kartan kan du se vilka avgifter som kan förekomma inom respektive parkeringsområde.

Informationen på kartan kan vara felaktig, dubbelkolla alltid vägmärket på platsen du ska parkera.

Parkeringsavgifter per timme

Taxa

Avgift per timme

Taxa A

25 kronor

Taxa B

20 kronor

Taxa C

15 kronor

Taxa D

10 kronor

Taxa E

10 kronor mellan kl. 9.00 och 18.00 måndag–lördag. Övrig tid kostar det 2 kr per timme.

Taxa F

1 krona


Parkeringsavgift dygnet runt

Från och med november 2021 kommer det att införas parkeringsavgift dygnet runt i områden i Malmö som har avgift dagtid.

Läs mer