$left
$middle

Parkeringsavgifter

Malmö är uppdelat i ett antal parkeringsområden där olika taxor gäller. Vad som gäller för platsen du parkerar på står på det tillhörande vägmärket.

Parkeringsavgiften du betalar vid parkeringsplatsen är beroende på vilken taxa som gäller inom området. Det som skiljer de olika taxorna åt är priset samt under vilka timmar på dygnet de ska betalas.

Om du ska ha bilen parkerad en längre period är det oftast förmånligare att ställa den i ett parkeringshus, där avgiften ofta är lägre. På Parkering Malmös webbplats får du en översikt över Malmö stads parkeringshus.

Alltid vägmärket på plats som gäller

Parkeringstaxorna kan ändras. Var uppmärksam vad vägmärket på plats visar - det är det som gäller. Om inget vägmärke finns på platsen får man parkera högst 24 timmar på gatan under vardagar, det vill säga oftast måndag till fredag.

Karta över alla gator med parkeringsavgifter

På kartan kan du se vilka avgifter som kan förekomma inom respektive parkeringsområde. Observera att vissa avvikelser kan förekomma på enstaka gator eller platser. Kolla alltid på vägmärket där du parkerar – det är det som gäller.

Karta senast uppdaterad 2021-12-15.

Parkeringsavgifter per timme

Taxa

Avgift per timme

Taxa A

25kr/tim 8-22, (8-16), övrig tid 2 kr/tim

Taxa B

20 kr/tim 8-22, (8-16), övrig tid 2 kr/tim

Taxa C

15 kr/tim 9-18, övrig tid 2 kr/tim

Taxa D

10 kr/tim 9-18, övrig tid 2 kr/tim

Taxa E

10 kr/tim 9-18 mån-lör, övrig tid 2 kr/tim

Taxa F

1 krona/tim hela dygnet


Läs mer

sv