$left
$middle

Bussparkering

Turistbussar har reserverade parkeringsplatser på ett flertal ställen centralt i staden. Parkering av andra bussar är tillåten på avgiftsbelagda sträckor samt på sträckor där p-skiva gäller.

Reserverade parkeringsplatser för turistbussar finns på följande gator:

  • Arenagatan vid Hyllie – 11 platser
  • Carl Gustafs väg vid Pildammsparken - 10 platser, avgift
  • Cypressgatan – 1 plats, endast dagtid
  • Norra Vallgatan öster Slottsgatan - 2 platser, avgift
  • Norra Vallgatan väster Mälarbron - 2 platser, avgift
  • Norra Vallgatan vid Drottningtorget - 2 platser, avgift
  • Lilla Varvsgatan intill Västra hamnens skola, 2 platser, 4 timmar med p-skiva
  • Lilla Varvsgatan mittemot Stapelbäddsparken, 1 plats, 4 timmar med p-skiva
  • Ångbåtsbron norr om Malmö central, 2 platser, 4 timmar med p-skiva
  • Österhagsgatan i Kirseberg, 1 plats

Turistbussarnas hållplats för av- och påstigning finns på södra sidan av Gustav Adolfs torg, vid Lilla Nygatan. Här får bussarna parkera i max 15 minuter.

Övriga bussparkeringar

Öresundsterminalen erbjuder cirka 80 parkeringsplatser till förfogande på Terminalgatan 10 i Arlöv. Dessa är låsta och kameraövervakade på natten. Mer information finns på Öresundsterminalens webbplats.

Tänk på att parkeringsförbud kan gälla på bussparkeringarna under vissa dagar för att städningsarbete ska kunna utföras.

sv