$left
$middle

Bussparkering

Turistbussar har reserverade parkeringsplatser på ett flertal ställen centralt i staden. Parkering av andra bussar är tillåten på avgiftsbelagda sträckor samt på sträckor där p-skiva gäller.

Parkeringsplatser för turistbussar

Plats

Antal bussplatser

Notering

Arenagatan vid Hyllie

11 platser

Ingen avgift

Carl Gustafs väg vid Pildammsparken

10 platser

Avgift

Cypressgatan

1 plats

Endast parkering dagtid

Norra Vallgatan öster Slottsgatan

2 platser

Avgift

Norra Vallgatan väster Mälarbron

2 platser

Avgift

Norra Vallgatan vid Drottningtorget

2 platser

Avgift

Lilla Varvsgatan intill Västra hamnens skola

2 platser

4 timmar med p-skiva

Lilla Varvsgatan mittemot Stapelbäddsparken

1 plats

4 timmar med p-skiva

Ångbåtsbron norr om Malmö central

2 platser

4 timmar med p-skiva

Österhagsgatan i Kirseberg

1 plats

Ingen avgift

Turistbussarnas hållplats för av- och påstigning finns på södra sidan av Gustav Adolfs torg, vid Lilla Nygatan. Här får bussarna parkera i max 15 minuter.

Övriga bussparkeringar

Öresundsterminalen erbjuder cirka 80 parkeringsplatser till förfogande på Terminalgatan 10 i Arlöv. Dessa är låsta och kameraövervakade på natten. Mer information finns på Öresundsterminalens webbplats.

Tänk på att parkeringsförbud kan gälla på bussparkeringarna under vissa dagar för att städningsarbete ska kunna utföras.

Kontakta oss

sv