$left
$middle

Övergångstaxa

Om du bor i ett område där boendeparkering nyligen införts men inte bor i en giltig fastighet har du möjlighet att ansöka om ett tidsbegränsat tillstånd för att betala en övergångstaxa för boendeparkering. Med övergångstaxan blir det en lägre parkeringskostnad i ditt område för dig än för besökare.

Hur du ansöker om övergångstaxa

Du ansöker om övergångstaxa genom Malmö stads e-tjänst för boendeparkering på samma sätt som om du hade bott i en giltig fastighet för ett boendeparkeringstillstånd.

Vem som kan ansöka om övergångstaxa

Du som är boende i en fastighet som inte är berättigad till boendeparkering kan ansöka.

Du behöver också uppfylla de allmänna villkoren för boendeparkering, förutom att du bor i en giltig fastighet.

Hur länge du kan parkera med övergångstaxa

Övergångstaxan är ett tidsbegränsat tillstånd som kan gälla maximalt i två år, beroende på när boendeparkering är infört i det aktuella boendeparkeringsområdet.

Avgift för övergångstaxan

Övergångstaxa kan enbart betalas i en sammanhängande 30 dagarsperiod. För övergångstaxan blir den totala kostnaden för 30 dagar 900 kronor.

Betalningsmetoder

Övergångstaxan finns som alternativ i parkeringsautomaten eller i den mobilapp du använder för att betala din parkering.

Använd rätt zonkod när du betalar med en mobilapp

För att parkeringen ska bli korrekt ska du alltid ange rätt zonkod när du betalar med en app för din parkering. När du parkerar med övergångstaxa ska du använda zonkod 1160.

Kontakta oss

sv