$left
$middle

Fritidsaktiviteter LSS

Du som har minst en insats enligt LSS kan ta del av fritidsupplevelser, fritidsaktiviteter, mötesplatser och föreningar i Malmö.

Cafékvällar på Garaget: öppet för drop-in

Adress: Lönngatan 30.
Tid: 18:30 - 21:00 på torsdagar från den 27 oktober till den 22 december.

Här kan du träffa andra cafégäster, köpa fika och vara med på olika aktiviteter. Fritiden arrangerar cafékvällarna och har två fritidsledare på plats.

Kom ihåg:
Det är ingen cafékväll den 10 november.
Den 7 december är det öppet på onsdagen. Varmt välkomna!

Har du frågor om fritidsaktiviteter?

Kontakta fritidskonsulent Michael Sundman vid funktionsstödsförvaltningen.

E-post: michael.sundman@malmo.se
Telefon: 0708-57 90 03

Malmönyckeln – aktiviteter och upplevelser

Du som har Malmönyckeln-kortet kan ta med dig en stödperson till olika aktiviteter.

Du betalar för din egen aktivitet, men din stödperson går in gratis.
Malmönyckeln gör det lättare för dig med funktionsnedsättning att gå på flera olika fritidsaktiviteter och upplevelser i Malmö.

Med Malmönyckeln kan du ta med valfri stödperson gratis på ett sextiotal aktiviteter i Malmö.

Tillgängliga aktiviteter

Här finns en nyhet
som visar olika
aktiviteter som är
tillgänglighetsanpassade
på olika sätt.

Föreningar

I Malmö finns flera olika föreningar och organisationer som redan har verksamhet eller som är beredda att starta upp verksamhet för personer som har funktionsnedsättning. Föreningarna erbjuder aktiviteter som bland annat ridning, bollsporter, dans, musik och friluftsliv.

Andra föreningar

Mötesplatser

Malmö stad har flera olika mötesplatser för allmänheten.

sv