$left
$middle

Fritidsaktiviteter LSS

Du som har minst en insats enligt LSS kan ta del av fritidsupplevelser, fritidsaktiviteter, mötesplatser och föreningar i Malmö.

Har du frågor om fritidsaktiviteter?

Kontakta fritidskonsulent Michael Sundman vid funktionsstödsförvaltningen.

E-post: michael.sundman@malmo.se
Telefon: 0708-38 27 44.

Malmönyckeln – aktiviteter och upplevelser

Du som har Malmönyckeln-kortet kan ta med dig
en stödperson till olika aktiviteter.

Du betalar för din egen aktivitet, men din stödperson går in gratis.
Malmönyckeln gör det lättare för dig med funktionsnedsättning
att gå på flera olika fritidsaktiviteter och upplevelser i Malmö.

Med Malmönyckeln kan du ta med valfri stödperson gratis
på ett sextiotal aktiviteter i Malmö.

Tillgängliga aktiviteter

Här finns en nyhet
som visar olika
aktiviteter som är
tillgänglighetsanpassade
på olika sätt.

Föreningar

I Malmö finns flera olika föreningar och organisationer
som redan har verksamhet eller
som är beredda att starta upp verksamhet för personer som har funktionsnedsättning.

Föreningarna erbjuder aktiviteter som bland annat
ridning, bollsporter, dans, musik och friluftsliv.

Andra föreningar

Mötesplatser

Malmö stad har flera olika mötesplatser för allmänheten.

Anpassad mötesplats för unga

Funka på fritidsgårdarna är en anpassad mötesplats i Limhamn
som Malmö stad har för unga med funktionsnedsättning
i åldern 12-21 år.

Kontakta oss

sv