$left
$middle

Korttidstillsyn i grundskolor och anpassade grundskolor

Du som är över 13 år kan vara på korttidstillsyn före och efter skoldagen samt på lovdagar och längre lov under helgfria vardagar. Placering på korttidstillsyn fås på, eller i nära anslutning till, den skola där du får din undervisning.

För att få plats på korttidstillsyn krävs att det finns ett beslut från biståndshandläggaren hos funktionsstödsförvaltningen. Insatsen korttidstillsyn 9§7 är en del av LSS. Om du inte vet vem som är din handläggare så kan du kontakta funktionsstödsförvaltningen på telefon 040-34 93 00.

Insatsen är kostnadsfri men kostnad för mat debiteras under skolfria dagar när du är på korttidstillsyn. Meddela i god tid om du inte kommer.

Korttidstillsynen erbjuder en avkopplande och aktiv fritid med goda vuxenförebilder. Insatsen främjar social gemenskap och stödjer dig att utveckla dina förmågor kring delaktighet och självbestämmande. Dina drömmar och önskemål blir en del av de aktiviteter vi gör på korttidstillsynen.

Kontakta din skolas biträdande rektor för mer information.

Kontakta oss

sv