$left
$middle

Styrning av grundskolan

Det finns ett stort antal lagar och riktlinjer som handlar om den pedagogiska verksamheten i grundskolan. Lagarna och riktlinjerna innehåller bland annat mål och prioriteringar som styr grundskolans arbete och som ska garantera att alla barn får en lika bra grundskola.

FN:s barnkonvention

På det globala planet anger FN:s barnkonvention de rättigheter som alla barn i världen ska ha. Sverige har förbundit sig att följa konventionen och skolan har en stor del i att förverkliga den.

Läroplaner

Grundskolans läroplan är beslutade av regeringen och ska följas av alla grundskolor. I läroplanen beskrivs skolans samlade uppdrag och utifrån det vilka förväntningar som du kan ha på skolans verksamhet.

Den samlade läroplanen för grundskolan innehåller tre delar:

 1. Skolans värdegrund och uppdrag
 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
 3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Skollagen och skolförordningar

Skollagen är beslutad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna för skolan samt de rättigheter och skyldigheter som elever och vårdnadshavare har. Det finns också ett antal skolförordningar som beslutas av regeringen och som ska följas på samma sätt som lagar.

Kontakta oss

 • Grundskoleförvaltningen

  • E-post:  grundskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 90 90
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
  • Postadress: 
   Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Rönnblomsgatan 6A
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv