$left
$middle

Förutsättningar för grundskoleförvaltningens verksamheter

I grundskoleförvaltningens förutsättningsrapport sammanställs hur förutsättningarna ser ut för grundskolorna i Malmö.

Rapporten beskriver förutsättningarna för skolorna att utföra det nationella uppdraget. Den utgör ett faktaunderlag som ska ligga till grund för vidare analyser och är en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Rapporten belyser förutsättningarna för de fyra skolformerna som grundskoleförvaltningen ansvarar för. Dessa är grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem.

Jämförelser görs med Göteborg, Stockholm och riket som helhet.

Rapporten belyser hur förutsättningarna ser ut på en rad områden som vi vet har stor betydelse för elevernas resultat. Det handlar dels om elevernas bakgrund, som hur stor andel som har högutbildade föräldrar och andel elever med utländsk bakgrund. Det handlar också om lärar- och personaltäthet och andel behöriga lärare. Rapporten belyser också de ekonomiska bitarna som undervisningskostnader och lokalkostnader per elev.

Förutsättningsrapport 2022-2023 Pdf, 934.2 kB.

Kontakta oss

 • Grundskoleförvaltningen

  • E-post:  grundskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 90 90
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
  • Postadress: 
   Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Rönnblomsgatan 6A
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv