$left
$middle

Elevenkäter i kommunala grundskolan och anpassade grundskolan

Malmö stad genomför regelbundet enkäter där eleverna får uttrycka sina åsikter om sin skola och fritidshem. Enkäten genomförs i grundskolan i årskurs 3, 5, 7 och 9. I den anpassade grunskolan genomförs enkäten i alla årskurser.

Frågorna i enkäterna

Grundskolan och anpassade grunskolan

I enkäterna får eleverna svara på frågor om bland annat

 • hur de uppfattar sitt skolarbete och arbetsklimatet i klassrummet
 • lärarnas förväntningar på dem
 • om skolarbetet är stimulerande
 • vilket inflytande de tycker sig ha över arbetet i skolan.

Fritidshemmet

Elever i årskurs 3 och 5 i grundskolan som också går i fritidshem får även svara på frågor om bland annat

 • hur de upplever relationerna med kompisar samt med de vuxna i fritidshemmen
 • hur de upplever miljön
 • om de kan påverka aktiviteterna i fritidshemmet.

Resultatet av elevenkäterna

Resultatet av elevenkäterna sammanställs i tre separata rapporter som ger en bild av hur eleverna upplever respektive verksamhet. Resultaten används i varje skolas löpande utvecklingsarbete.

Läs mer

Kontakta oss

 • Grundskoleförvaltningen

  • E-post:  grundskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 90 90
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
  • Postadress: 
   Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Rönnblomsgatan 6A
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv