Inskrivning i grundskolan för nyanlända

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyanlända barn och ungdomar i Malmö i åldern 6–16 år ska skrivas in i grundskolan. Detta gäller även barn som bott i Sverige tidigare men sedan bott utomlands en period och inte gått i svensk skola de senaste sex månaderna.

För att kunna skrivas in i grundskolan ska du först skicka in en anmälan om att få komma på ett inskrivningsmöte på Mottagningsenheten Skolstart Malmö.

Efter att du har skickat in anmälan blir du kontaktad av Skolstart Malmö som då bokar in er på ett inskrivningsmöte på Föreningsgatan 7 A. Det är vid detta besök barnet blir inskrivet i grundskola.

Vid besöket ska barnet och samtliga vårdnadshavare (föräldrar) vara med och barnets identitet ska kunna styrkas. Detta gäller även barn som bott i Sverige tidigare men bott utomlands och inte gått i svensk skola de senaste sex månaderna.

Om du vill komma i kontakt med Skolstart Malmö kan du mejla till Skolstartmalmo.grf@malmo.se.

1. Första besöket på Mottagningsenheten

Vid besöket på Mottagningsenheten registreras barnet och får ansöka om skolplats. Därefter träffar barnet och vårdnadshavaren en skolsköterska som gör en hälsokontroll.

2. Kartläggning

Mottagningsenheten förbereder nyanlända skolbarn inför fortsatta studier på en skola i Malmö. Barnens tidigare skolkunskaper och erfarenheter kartläggs enligt Skolverkets rutiner.

Kartläggningen är inget test och ditt barn behöver inte förbereda sig. Varje elev får på sitt starkaste språk visa vad han eller hon är bra på under de inledande samtalen på Mottagningsenheten.

Första samtalet

Första samtalet handlar om elevens tidigare skolbakgrund, erfarenheter och vilka språk eleven använder. Du som vårdnadshavare deltar tillsammans med ditt barn i samtalet som hålls av en lärare.

Andra samtalet

Andra samtalet går ut på att ta reda på vilken läsförståelse ditt barn har på sitt modersmål samt vilken förmåga barnet har att använda matematiskt tänkande.

3. Beslut om skolplacering

När beslut om skolplacering är klart får du ett brev eller e-post om vilken skola ditt barn ska gå på. Skolan kommer även skicka ut ett välkomstbrev. För elever i årskurs 1–9 skickas kartläggningen till ditt barns kommande skola där rektorn bestämmer vilken årskurs och undervisningsgrupp ditt barn ska gå i.