$left
$middle

Inskrivning i grundskolan för nyanlända

Nyanlända barn och ungdomar i Malmö i åldern 6–16 år ska skrivas in i grundskolan via Skolstart Malmö. Detta gäller även barn som bott i Sverige tidigare men sedan bott utomlands en period och inte gått i svensk skola under de senaste sex månaderna.

Skolplikt gäller för alla elever med svenskt personnummer som är folkbokförda i Sverige.

För att kunna skrivas in i grundskolan ska du först skicka in en anmälan om att få komma på ett inskrivningsmöte hos Skolstart Malmö.

Du ska inte anmäla barnet till inskrivningsmöte på Skolstart Malmö om barnet gått i grundskola i Sverige under de senaste sex månaderna. I stället ska du ansöka om skolplats direkt.

Efter att du har skickat in anmälan blir du kontaktad av Skolstart Malmö som då bokar in er på ett inskrivningsmöte på Pilgatan 7. Det är vid detta besök barnet blir inskrivet i grundskola.

Vid besöket ska barnet och samtliga vårdnadshavare (föräldrar) vara med och barnets identitet ska kunna styrkas. Detta gäller även barn som bott i Sverige tidigare men sedan bott utomlands och inte gått i svensk skola de senaste sex månaderna.

Om du vill komma i kontakt med Skolstart Malmö kan du mejla till malmostad@malmo.se.

1. Första besöket på Skolstart Malmö

Vid besöket på Skolstart Malmö registreras barnet och får ansöka om skolplats.

2. Kartläggning och hälsosamtal

På Skolstart Malmö träffar alla nyanlända elever en skolsköterska. Undantaget är de elever som är antagna till Malmö International School och de elever som tidigare har bott i Sverige och har en medicinsk journal upprättad.

Skolstart Malmö förbereder nyanlända skolbarn inför fortsatta studier på en skola i Malmö. Barnens tidigare skolkunskaper och erfarenheter kartläggs enligt Skolverkets rutiner.

Kartläggningen är inget test och ditt barn behöver inte förbereda sig. Varje elev får på sitt starkaste språk visa vad han eller hon är bra på under de inledande samtalen på Skolstart Malmö.

Första samtalet

Första samtalet handlar om elevens tidigare skolbakgrund, erfarenheter och vilka språk eleven använder. Du som vårdnadshavare deltar tillsammans med ditt barn i samtalet som hålls av en lärare.

Andra samtalet

Andra samtalet går ut på att ta reda på vilken läsförståelse ditt barn har på sitt modersmål samt vilken förmåga barnet har att använda matematiskt tänkande.

3. Beslut om skolplacering

När beslut om skolplacering är klart får du ett brev eller e-post om vilken skola ditt barn ska gå på. Skolan kommer även skicka ut ett välkomstbrev. För elever i årskurs 1–9 skickas kartläggningen till ditt barns kommande skola där rektorn bestämmer vilken årskurs och undervisningsgrupp ditt barn ska gå i.

Kontakta oss

Skolstart Malmö

Telefon:
040-34 10 00
Besöksadress:
Pilgatan 7, Malmö
Besökstider:
Endast enligt överenskommelse på Pilgatan 7 i Malmö.
sv