Söka skola – förskoleklass eller årskurs 7

Du måste aktivt söka grundskola när ditt barn ska börja förskoleklass eller om ditt barn ska börja årskurs 7 och går på en skola där den årskursen inte finns. Ansökan gäller för kommunala grundskolor.

Ansökan till förskoleklass eller årskurs 7 läsåret 2022-2023
Ansökningsperioden kommer vara mellan den 12 januari–2 februari 2022. Länk till e-tjänsten för ansökan publiceras den 12 januari.

1. Välj grundskolor att söka till

Du kan söka minst en och max 7 kommunala grundskolor. Du kan inte söka till fristående grundskolor eller till de utbildningsprofiler eller spetsutbildningar som finns på vissa kommunala grundskolor i tjänsten.

Skolskjuts

Tänk på att om du väljer att söka till en skola som ligger långt från hemmet är det inte säkert att barnet har rätt till skolskjuts om hen får plats på skolan.

2. Skicka in ansökan

I tjänsten anger du vilken skola du önskar i första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde hand.

Under perioden för att söka grundskola kan du ändra dina önskemål till och med sista dagen för ansökan. Därefter är tjänsten stängd.

Samtliga vårdnadshavare måste signera ansökan

Om ditt barn har flera vårdnadshavare måste samtliga skriva under ansökan för att den ska vara giltig innan du skickar in.

Om du ansökt om uppskjuten skolplikt

Du som har ansökt om uppskjuten skolplikt ska ändå söka skola 13 januari–3 februari, eftersom besluten om uppskjuten skolplikt fattas efter denna period.

Om barnet ska flytta till ny adress inom Malmö mellan 1 januari 2021 och 14 juni 2022

Om barnet ska flytta till en ny adress inom Malmö ska du skicka in kopia på det nya bostads- eller hyreskontraktet tillsammans med din skolansökan. Vi kommer då ta hänsyn till den nya adressen i samband med handläggningen av din ansökan, exempelvis när vi räknar ut relativ närhet mellan hem och skola.

3. Beslut om placering

I april kan du se i e-tjänsten vilken kommunal skola ditt barn fått plats på. Beslutet skickas ut via brev eller e-post. Skolan kommer även skicka ut ett välkomstbrev samt blanketter för att ansöka om fritidshem och modersmålsundervisning.

Du behöver inte tacka ja till platsen om du vill behålla din skolplacering.

Om du inte är nöjd med skolplaceringen

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om att byta skola. Ett placeringsbeslut går även att överklaga. Det innebär dock inte att ditt barn automatiskt får en ny skolplacering, utan att ditt ärende prövas av antingen Skolväsendets överklagandenämnd eller av Förvaltningsrätten.

4. Om du inte vill ha skolplats

Du behöver tacka nej till plats i förskoleklass eller årskurs 7 på kommunal grundskola om du fått en annan skolplacering på en fristående skola eller i en annan kommun. Du kan tacka nej via blankett eller genom att mejla till malmostad@malmo.se från båda vårdnadshavares mejladresser.