$left
$middle

Söka skola – förskoleklass eller årskurs 7

Du måste aktivt söka grundskola när ditt barn ska börja förskoleklass eller om ditt barn ska börja årskurs 7 och går på en skola där den årskursen inte finns.

Besluten för Söka skola 2022 skickas ut onsdag den 30 mars klockan 14.00. Du kan då logga in i e-tjänsten för att ta del av beslutet. 

Har du fått plats på en fristående skola som inte är sökbar under Söka skola eller om du har fått skolplats i en annan kommun är det viktigt att du tackar nej till platsen i Söka skola.

1. Välj grundskolor att söka till

I Söka skola 2022 ansöker du om minst en (1) och max sju (7) grundskolor. Du kan ansöka om plats vid Malmös kommunala skolor samt vid tre av Malmös fristående skolor. Dessa tre fristående skolor är:

  • Hindby Dibber
  • Montessorigrundskolan Maria
  • Vittra Västra Hamnen

För information om de fristående skolornas regler för antagning, vänligen kontakta respektive skola direkt.

Du kan inte ansöka om plats för de övriga fristående grundskolorna eller till de utbildningsprofiler eller spetsutbildningar som finns på vissa kommunala grundskolor i e-tjänsten. Kontakta respektive skola direkt för mer information om vad som gäller för antagning.

Skolskjuts

Tänk på att om du väljer att söka till en skola som ligger långt från hemmet är det inte säkert att barnet har rätt till skolskjuts om hen får plats på skolan.

2. Skicka in ansökan

I tjänsten anger du vilken skola du önskar i första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde hand.

Under perioden för att söka grundskola kan du ändra dina önskemål till och med sista dagen för ansökan. Därefter är tjänsten stängd.

Samtliga vårdnadshavare måste signera ansökan

Om ditt barn har flera vårdnadshavare måste samtliga skriva under ansökan för att den ska vara giltig innan du skickar in.

3. Beslut om placering

Senast i början av april kommer du kunna se vilken skola ditt barn har fått plats på i e-tjänsten. Beslutet skickas ut via e-post eller brev. Du behöver inte tacka ja till platsen om du vill behålla din skolplacering.

Om ditt barn har fått plats på en kommunal skola kommer du få ett välkomstbrev samt blanketter för att ansöka om fritidshem och modersmålsundervisning.

Om du inte är nöjd med skolplaceringen

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om att byta skola. Ett placeringsbeslut går även att överklaga. Det innebär dock inte att ditt barn automatiskt får en ny skolplacering, utan att ditt ärende prövas av antingen Skolväsendets överklagandenämnd eller av Förvaltningsrätten.

4. Om du inte vill ha skolplats

Om ditt barn har fått plats på någon av de fristående skolorna som inte är sökbara i Söka skola eller om ditt barn har fått plats på en skola i en annan kommun så behöver du tacka nej till platsen i Söka skola.

Tacka nej till platsen genom att mejla malmostad@malmo.se om du vid ett tidigare tillfälle har styrkt din e-postadress i samband med att du skickade in ansökan via e-tjänsten eller blankett. Meddela samtidigt anledningen till att ni vill avstå platsen. Båda vårdnadshavarna ska mejla sitt svar från sina respektive e-postadresser.

Du kan även tacka nej via blankett. Tänk på att båda vårdnadshavarna måste underteckna blanketten.