$left
$middle

Regler för placering i kommunal grundskola

Det går inte att förutse eller garantera att ditt barn kommer att få plats på den kommunala grundskola som du som vårdnadshavare har sökt till. Om du får en plats eller inte beror på hur många som söker till din valda skola och var du bor i förhållande till skolan.

Dessa regler för placering gäller endast kommunala grundskolor i Malmö. För information om de fristående skolornas regler för placering, vänligen kontakta respektive skola direkt.

Riktlinjer vid skolplacering

Skolplatser i kommunala grundskolor fördelas i enlighet med grundskolenämndens riktlinjer för skolplacering. Vårdnadshavarnas önskemål uppfylls så långt som möjligt i mån av plats. Däremot kan önskemål inte uppfyllas om det skulle innebära att en annan elev förlorar rätten till en skola nära hemmet.

Hur platserna fördelas

Skolplatser fördelas genom en algoritm. Algoritmen är den funktion som ser till så att grundskolenämndens riktlinjer för skolplacering verkställs i praktiken. Om det finns fler sökande än tillgängliga platser på en skola fördelas platser i följande ordning (grupp 1-7):

  1. Barn som bor i Malmö och som har skyddade personuppgifter.
  2. Barn som bor i Malmö och som endast har en skola nära hemmet.
  3. Barn som bor i Malmö och som har syskonförtur till skolan (läs mer om syskonförtur nedan).
  4. Barn som bor i Malmö och som har sökt plats på skolan.
  5. Barn som bor i Malmö och som inte har sökt plats på skolan.
  6. Önskemål om tidigare skolstart (endast i samband med Söka skola).
  7. Elever som inte bor i Malmö stad.

Om det inte finns plats på skolan för alla elever i en grupp så görs ett urval inom gruppen. Detta urval görs i huvudsak utifrån principen om relativ närhet.

Syskonförtur

Syskonförtur gäller för barn i förskoleklass till årskurs 3 om syskonet går i högst årskurs 3 det läsåret som ansökan gäller. Vårdnadshavarna måste aktivt söka plats på den skolan som syskonet går på.

  • För att syskonförtur ska gälla måste ett av barnen vara inskrivet på den önskade skolan.
  • Du behöver inte anmäla syskonförtur – den registreras automatiskt.
  • Med syskon menas barn som bor i samma hushåll i Malmö oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte och oavsett vårdnadshavare.

Syskonförtur gäller inte om du ansöker om tidigare skolstart i förskoleklass.

Barn som inte bor i Malmö

Barn som inte är folkbokförda i Malmö placeras sist av alla i de kommunala grundskolorna och har därmed mindre chans att få en önskad skola. Om det inte finns plats på de önskade skolorna så kommer ansökan avslås och barnet förutses uppfylla skolplikten i hemkommunen.

Kontakta oss

sv