$left
$middle

Byta skola vid flytt inom Malmö

Vill du byta skola vid flytt inom Malmö ska du skicka in ansökan tidigast en månad innan och senast en månad efter flytten.

Tänk på att

  • du kan endast ansöka om skolbyte en gång i samband med flytten
  • du ska bifoga bostadskontrakt till din ansökan
  • om du inte får plats på önskad skola kommer barnet få erbjudande om plats på en annan skola nära hemmet
  • elever som har påbörjat sista terminen i årskurs 9 kan inte ansöka om byte mellan kommunala skolor på grund av flytt inom Malmö.

Ansökan om plats

Du väljer minst en och max sju kommunala grundskolor att söka till.

Om du vill ha plats till vårterminen 2024

Din ansökan behöver vara inkommen och komplett senast den 7 december 2023 för att du ska vara garanterad beslut inför vårterminen 2024.

Bifoga bostadskontrakt

Till ansökan ska du bifoga handlingar som styrker flytten, till exempel ett undertecknat kontrakt, där tillträdesdatum och den nya adressen framgår.

Besvara erbjudande om skolplats

Erbjudande om plats skickas ut via e-post eller brev. Samtliga vårdnadshavare måste besvara erbjudandet inom max sju (7) dagar i e-tjänsten eller via blankett. Sista svarsdatum står i erbjudandet.

Skolskjuts

När du fått skolplats kan du ansöka om skolskjuts. Tänk på att om du väljer att söka till en skola som ligger långt från hemmet är det inte säkert att barnet har rätt till skolskjuts om hen får plats på skolan.

Läs mer

Kontakta oss

sv