$left
$middle

Byta skola från annan kommun

Vill du byta skola i samband med flytt från en annan kommun till Malmö ska du ansöka 1–2 månader före önskat placeringsdatum. Detsamma gäller om du vill byta till en skola i Malmö men bo kvar i din nuvarande hemkommun.

Ansökan om plats

Du väljer minst en och max sju kommunala grundskolor att söka till.

Om du vill ha plats till vårterminen 2024

Din ansökan behöver vara inkommen och komplett senast den 7 december 2023 för att du ska vara garanterad beslut inför vårterminen 2024.

Om du ska flytta till Malmö – bifoga bostadskontrakt

Till ansökan ska du bifoga handlingar som styrker flytten, till exempel ett undertecknat kontrakt, där tillträdesdatum och den nya adressen framgår.

Om barnet ska bo kvar i nuvarande hemkommun

Tänk på att de kommunala grundskolorna i Malmö bara tar emot elever som bor i andra kommuner i mån av plats.

Om ditt barn kan erbjudas en plats på önskad skola kommer du efter beslut bli kontaktad av skolan inför skolstart.

Om du ansöker om skolplats till en annan årskurs än barn födda samma år

Skicka in ett beslut eller intyg som styrker din ansökan via post eller e-post till skolplaceringsenheten. Annars placeras ditt barn i samma årskurs som barn födda samma år.

Flyttar du till Sverige från ett annat land?

Om ditt barn bott utomlands och inte har någon tidigare skolgång i Sverige ska du söka skolplats genom att först anmäla dig till ett inskrivningmöte på Mottagningsenheten Skolstart Malmö. Detta gäller även barn som bott i Sverige tidigare men sedan bott utomlands en period och inte gått i svensk skola de senaste sex månaderna.

Har barnet bott utomlands mindre än sex månader och har tidigare skolgång i Sverige behöver du inte anmäla dig till inskrivningsmöte. Ansök istället om skolbyte via tjänsten ovan.

Skolskjuts

När du fått skolplats kan du ansöka om skolskjuts. Tänk på att om du väljer att söka till en skola som ligger långt från hemmet är det inte säkert att barnet har rätt till skolskjuts om hen får plats på skolan.

Läs mer

Kontakta oss

sv