$left
$middle

Byta från fristående till kommunal skola inom Malmö

Vill du byta från en fristående skola till en kommunal skola inom Malmö ska du ansöka 1–2 månader före önskat placeringsdatum.

Ansökan om plats

Du väljer minst en och max sju kommunala grundskolor att söka till.

Om du vill ha plats till vårterminen 2024

Din ansökan behöver vara inkommen och komplett senast den 7 december 2023 för att du ska vara garanterad beslut inför vårterminen 2024.

Besvara erbjudande om skolplats

Erbjudande om plats skickas ut via e-post eller brev. Samtliga vårdnadshavare måste besvara erbjudandet inom max sju (7) dagar i e-tjänsten eller via blankett. Sista svarsdatum står i erbjudandet.

Skolskjuts

När du fått skolplats kan du ansöka om skolskjuts. Tänk på att om du väljer att söka till en skola som ligger långt från hemmet är det inte säkert att barnet har rätt till skolskjuts om hen får plats på skolan.

Läs mer

Kontakta oss

sv