$left
$middle

Byta mellan kommunala grundskolor i Malmö – skolbytesperioder

Du kan ansöka om skolbyte mellan två kommunala skolor i Malmö under skolbytesperioderna två gånger per läsår.

Malmö stad har två skolbytesperioder varje år – en på vårterminen och en på höstterminen. Varje skolbytesperiod varar i cirka tre veckor. På våren kan du ansöka om skolbyte inför kommande hösttermin och på hösten ansöker du om skolbyte inför kommande vårtermin.

Alla skolbyten under skolbytesperioderna sker i mån av plats. Det är alltså inte garanterat att barnet får byta skola.

Ansökan om plats inför vårterminen 2024

Skolbytesperioden inför vårterminen 2024 är öppen den
11 oktober–1 november 2023.

Du väljer minst en och max sju kommunala grundskolor att söka till.

Besvara erbjudande om skolplats

Erbjudande om plats skickas ut via e-post eller brev. Samtliga vårdnadshavare måste besvara erbjudandet inom max sju (7) dagar i e-tjänsten eller via blankett. Sista svarsdatum står i erbjudandet.

Skolskjuts

När du fått skolplats kan du ansöka om skolskjuts. Tänk på att om du väljer att söka till en skola som ligger långt från hemmet är det inte säkert att barnet har rätt till skolskjuts om hen får plats på skolan.

Läs mer

Kontakta oss

sv