$left
$middle

Spetsutbildningar i engelska eller matematik

I Malmö stad finns en grundskola som erbjuder spetsutbildning i engelska och en grundskola med spetsutbildning i matematik.

Spetsutbildningarna är till för elever som vill fördjupa och bredda sina färdigheter i engelska eller matematik och som har ett stort intresse för ämnet.

Ansökan

Ansökan kan göras till en eller flera grundskolor med spetsutbildning. Inför årskurs 7 och uppåt görs ansökan under hösten, när eleven går i årskurs 6. Ett ansökningsformulär måste fyllas i för varje skola. Formulären finns på skolornas webbsidor.

Grundskolor med spetsutbildning i engelska eller matematik

Antagningsbesked och svar

Besked om en elev har blivit antagen eller inte skickas ut i november/december. Det är viktigt att du hålla reda på sista svarsdatum och att du tackar ja eller nej till platsen om eleven blir antagen på spetsutbildningen. Om elever tackar nej, kommer reserver att erbjudas de lediga platserna.

sv