Dammfriskolan

Bild på Dammfriskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Dammfriskolan har årskurserna F–9 med drygt 780 elever i åldrarna 6–16 år. Elever och lärare är organiserade i arbetslag där varje arbetslag består av 4–12 lärare och 60–100 elever.

Rektorsbrev Sommar 2021 (pdf, 109.9 kB)

Höstterminen startar 17 augusti

FSKlass 09:30 Lilla Skolgården

Årskurs 1 09:00 Lilla Skolgården

Årskurs 2-3 08:45 Lilla Skolgården

Årskurs 4 09:00 Löparbanorna

Årskurs 5-6 09:00 Klassrummen

Årskurs 7 09:30 Kattflickan

Årskurs 8-9 09:00 Klassrummen

Grundsärskol. 09:00

Samsö 09:00

OBS! Dagen slutar 12:00

För att undvika smittspridning av Covid-19 ska vårdnadshavare lämna sina barn till pedagogerna på skolgården.

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: