$left
$middle

Dammfri­skolan

Dammfriskolan har årskurserna F–9 med drygt 780 elever i åldrarna 6–16 år.

Elever och lärare är organiserade i arbetslag där varje arbetslag består av 4–12 lärare och 60–100 elever.

Spetsutbildning Matematik

Utbildningen är unik i sitt slag och finns endast på ett fåtal platser i Sverige.

Om Dammfriskolan

På Dammfriskolan fokuserar vi på att utveckla undervisningen utifrån forskning och evidens.

Dammfriskolans anpassad grundskola

Dammfriskolans anpassad grundskola är beläget i innerstaden.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv