Dammfriskolan

Bild på Dammfriskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Dammfriskolan har årskurserna F–9 med drygt 780 elever i åldrarna 6–16 år. Elever och lärare är organiserade i arbetslag där varje arbetslag består av 4–12 lärare och 60–100 elever.

2021-03-01
För att undvika smittspridning av Covid-19 ska vårdnadshavare lämna sina barn till pedagogerna på skolgården.

  • Samtliga elever i årskurs 7–9 har nätbaserad undervisning veckan efter sportlovet, det vill säga under vecka 9.
  • Elever i årskurs 9 går tillbaka till undervisning på plats i skolan vecka 10 och fortsätter så fram till påsklovet.
  • Elever i årskurs 7 har undervisning på plats i skolan vecka 10 och vecka 12. Vecka 11 har eleverna i årskurs 7 nätbaserad undervisning hemifrån.
  • Elever i årskurs 8 har nätbaserad undervisning vecka 10 och vecka 12. Vecka 11 har eleverna i årskurs 8 undervisning på plats i skolan.

Vecka 13 är det påsklov

Liksom tidigare gäller detta inte elever som går i särskilda undervisningsgrupper, grundsärskola eller som av olika anledningar inte kan ha nätbaserad undervisning.

Information gällande modersmålsundervisning på distans (word, 51.2 kB)

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: 2021-04-14 11:00