$left
$middle

Dammfriskolan

Bild på Dammfriskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Dammfriskolan har årskurserna F–9 med drygt 780 elever i åldrarna 6–16 år. Elever och lärare är organiserade i arbetslag där varje arbetslag består av 4–12 lärare och 60–100 elever.

För att undvika smittspridning av Covid-19 ska vårdnadshavare lämna sina barn till pedagogerna på skolgården.

Information gällande covid 19 och vaccination