$left
$middle

Dammfriskolans spetsutbildning i matematik

Höstterminen 2014 startade en riksrekryterande spetsutbildning i ämnet matematik på Dammfriskolan i Malmö. Utbildningen är beviljad av Skolverket och sker i samarbete med Malmö Borgarskola.

Utbildningen är unik i sitt slag och finns endast på ett fåtal platser i Sverige.
Utbildningen innebär att eleverna läser matematik på en avancerad nivå med högre studietakt. Utbildare är grundskolelärare från Dammfriskolan.

Målet med utbildningen är att elever ska få möjlighet att läsa in gymnasiematematik i grundskolan, erhålla betyg och ges möjlighet till en fördjupad och bredare kunskap i matematik under grundskoletiden.

Vi kan ta emot cirka 25 elever per år till utbildningen. Intresserade elever kommer under hösten 2023 att få möjlighet att ansöka om plats och delta i det skriftliga matematiktestet för att sedan få besked om man erhåller en plats på utbildningen med start höstterminen 2024.

Ansökan

Ansökningsperioden för spetsutbildningen i matematik är mellan den 12 september och den 23 oktober. 
Ansök till spetsutbildningen i matematik

Dammfriskolan

sv