$left
$middle

Dammfriskolans anpassad grundskola

Dammfriskolans anpassade grundskola är beläget i innerstaden med både Pildammsparken och Rönneholmsparken som sin närmaste granne. Riberborgsstranden och city ligger inom gångavstånd, detta möjliggör att vi kan använda naturen och staden som vårt andra klassrum.

Dammfriskolans anpassad grundskola har två klasser. 6-9, läser inriktning ämne och GAKK-gruppen, 1-5 läser inriktning ämnesområde.

Vi är en liten anpassad grundskola där det relationella perspektivet är i fokus. För att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt formar vi undervisningen för att möta elevernas olika behov och förutsättningar. Vi erbjuder eleverna tydliggörande pedagogik såsom bilder, tecken tidshjälpmedel. Samspelet mellan olika aktörer såsom Vårdnadshavare/familjehem, barn och ungdomshabilitering, elevhälsan och IoF ser vi som en framgångsfaktor.

Hos oss arbetar olika yrkeskategorier för eleven ska bli sedd från olika perspektiv så att vi tillsammans kan skapa varje elevs bästa skola.

Fritidshem och korttidstillsyn finns i anslutning till skolverksamheten.

Dammfriskolan

sv