Grundskolor nära mig

Genom att använda tjänsten på den här sidan kan du se vilka årskurser som finns på vilka skolor detta eller nästa läsår.

Skolorna som inte visas i kartan när man söker årskurs och adress är inte valbara för den här perioden.

Observera att kartan visar skolornas ursprungliga adresser. Tillfälliga omlokaliseringar som kan ske, till exempel när en skola renoveras, framgår inte av kartan.

Såhär använder du tjänsten