$left
$middle

Grundskolor nära mig

Genom att använda tjänsten på den här sidan kan du se vilka årskurser som finns på de kommunala skolorna.

Välj rätt läsår och årskurs och sök sedan på en adress för att se skolor i närheten.

Kartan visar skolornas ursprungliga adresser. Tillfälliga omlokaliseringar som kan ske, till exempel när en skola renoveras, framgår inte av kartan.

Endast kommunala skolor syns i tjänsten.

Såhär använder du tjänsten

Kontakta oss

sv