$left
$middle

Profilutbildningar i idrott eller musik med färdighetsprov

I Malmö stad finns tre grundskolor som erbjuder profilutbildningar i idrott och tre grundskolor som erbjuder profilutbildningar i musik från och med årskurs 7. Det krävs att eleven genomför ett godkänt färdighetsprov för att bli antagen.

Profilutbildningarna är till för elever som vill fördjupa och bredda sina färdigheter i idrott eller musik och som har ett stort intresse för ämnet.

Du kan ansöka till en eller flera grundskolor under hösten när eleven går i
årskurs 6. En ny ansökan måste göras för varje skola som eleven söker till.

Färdighetsprov

Efter att du skickat in ansökan kommer eleven bli kallad till färdighetsprov. Har du ansökt till flera skolor måste eleven genomföra färdighetsprov på samtliga skolor. Färdighetsproven genomförs under november i årskurs 6. Mer information finns på grundskolornas webbsidor.

Grundskolor med profilutbildning i idrott

På de grundskolor som har utbildningsprofil med färdighetsprov i idrott ges elever goda förutsättningar att kombinera studier med idrottsträning på skoltid. Idrottsföreningar skickar ut kallelsen till färdighetsprov i olika idrotter.

Grundskolor med profilutbildning i musik

Profilutbildning i musik är till för elever som vill fördjupa och bredda sina färdigheter tillsammans med andra musikintresserade elever. Respektive skola kallar till färdighetsprov i musik.

Antagningsbesked och svar

Besked om en elev har blivit antagen eller inte skickas ut i december. Det är viktigt att du hålla reda på sista svarsdatum och att du tackar ja eller nej till platsen om eleven blir antagen på profilutbildningen. Om elever tackar nej, kommer reserver att erbjudas de lediga platserna.

sv