$left
$middle

Bergaskolan

Foto: © Malmö stad

Bergaskolan är en F-9 skola med ca 1030 elever läsåret 20/21. Klasstorleken ligger mellan 28 – 30 elever.  Skolan har även en grundsärskola med 18 platser. Skolområdet är fördelat på fem olika skolbyggnader. Det finns NO-salar, trä och metall- och textilslöjdsalar, hemkunskapssalar, musiksalar samt ett skolbibliotek. Idrottshall och idrottsplats ligger i anslutning till skolan. Bergaskolan har fem fritidsavdelningar. Det finns även korttidstillsyn för eleverna i särskolan.

Gymnasieinformation

Information om gymnasievalet kommer att publiceras på InfoMentor.

Musikprofil

Ansökan till musikprofilklass inför årskurs 7, läsåret 2022/2023, är nu öppen.
Mer infromation om musikprofilen på vår skola 

Skolskjuts

Vårdnadshavarna måste själva ansöka om skolskjuts digitalt.
Ansökan om skolsjuts.

Alla beslut om busskort fattas centralt och inte av ledningen på skolan.

Snabbval till skolans sidor