$left
$middle

Bergaskolan

Foto: © Malmö stad

Bergaskolan är en F-9 skola med ca 1030 elever läsåret 20/21. Klasstorleken ligger mellan 28 – 30 elever.  Skolan har även en grundsärskola med 18 platser. Skolområdet är fördelat på fem olika skolbyggnader. Det finns NO-salar, trä och metall- och textilslöjdsalar, hemkunskapssalar, musiksalar samt ett skolbibliotek. Idrottshall och idrottsplats ligger i anslutning till skolan. Bergaskolan har fem fritidsavdelningar. Det finns även korttidstillsyn för eleverna i särskolan.

Tidsplan för ansökan och antagning av elever till utbildningsprofiler hösten 2022

12 september
Ansökan öppnar - ansökan i e-tjänsten på den här länken

23 oktober
Sista ansökningsdag

v 43 (24 – 28 oktober)
Kallelse till färdighetsprov skickas ut

7 november - 2 december
Färdighetsprov genomförs

5 – 9 december
Antagningsbesked skickas ut via e-tjänsten

15 december
Sista svarsdag att tacka ja eller nej till erbjuden plats

Gymnasieinformation

Information om gymnasievalet kommer att publiceras på InfoMentor.

Musikprofil

Mer infromation om musikprofilen på vår skola 

Skolskjuts

Vårdnadshavarna måste själva ansöka om skolskjuts digitalt.
Ansökan om skolsjuts.

Alla beslut om busskort fattas centralt och inte av ledningen på skolan.

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Länk till Bergaskolans plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Pdf, 242.9 kB. (Pdf, 242.9 kB)

Snabbval till skolans sidor

sv