$left
$middle

Bergaskolan

Bergaskolan är en F-9 skola med cirka 1020. Klasstorleken ligger mellan 28–30 elever. Skolan har även en anpassad skola med 18 platser.

Skolområdet är fördelat på fem olika skolbyggnader. Det finns NO-salar, trä och metall- och textilslöjdsalar, hemkunskapssalar, musiksalar samt ett skolbibliotek. Idrottshall och idrottsplats ligger i anslutning till skolan. Bergaskolan har fem fritidsavdelningar. Det finns även korttidstillsyn för eleverna i anpassad grundskola.

Bergaskolans musikprofil

På Bergaskolan har vi klasser med musikprofil i årskurserna 7–9.

Om Bergaskolan

Bergaskolan är en grundskola som omfattar årskurkerna F-9 och anpassad grundskola årskurserna 6-10.

Gränsöverskridande Teamet

Teamets huvuduppdrag är att utifrån en helhetssyn förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar genom att arbeta med konsultation, intervention och samverkan.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv