Bergaskolan

Bild på Bergaskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Bergaskolan är en F-9 skola med ca 1030 elever läsåret 20/21. Klasstorleken ligger mellan 28 – 30 elever.  Skolan har även en grundsärskola med 18 platser. Skolområdet är fördelat på fem olika skolbyggnader. Det finns NO-salar, trä och metall- och textilslöjdsalar, hemkunskapssalar, musiksalar samt ett skolbibliotek. Idrottshall och idrottsplats ligger i anslutning till skolan. Bergaskolan har fem fritidsavdelningar. Det finns även korttidstillsyn för eleverna i särskolan.

Musikprofil

Ansökan till till musikprofilklass inför årskurs 7, läsåret 2021/2022, är nu öppen.
Mer infromation om musikprofilen på vår skola 

Skolskjuts

Vårdnadshavarna måste själva ansöka om skolskjuts digitalt
på följande sida: https://malmo.se/skolskjuts. Alla beslut om busskort fattas centralt och inte av ledningen på skolan.

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: